108 માં પરીક્ષા વગર ભરતી 2024 : GVK Gujarat Bharti ઓનલાઇન અરજી કરો, છેલ્લી તારીખ

108 માં પરીક્ષા વગર ભરતી 2024 : GVK Gujarat Bharti ઓનલાઇન અરજી કરો, છેલ્લી તારીખ

Gujarat 108 Ma Bharti 2024: EMRI ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસમાં આપનું સ્વાગત છે, જે ગુજરાત સરકાર સાથે PPP મોડલ હેઠળ ઈમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સ સેવાઓનું સંચાલન કરે છે, જે હાલમાં નીચે સૂચિબદ્ધ હોદ્દા માટે ઉમેદવારોની શોધમાં છે. કૃપા કરીને અરજદારનું નામ, વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી, અનુભવ, અભ્યાસક્રમની વિગતો અને કેવી રીતે અરજી કરવી જેવી વિગતો પ્રદાન કરો.

ગુજરાત 108 માં ભરતી 2024

પોસ્ટ : Emori Green Health Services

પોસ્ટ નામ : મેડિકલ ઓફિસર, ફાર્માસિસ્ટ

જાહેરાત તારીખ: 26/03/2024

ઓફિશિયલ વેબસાઇટ: https://www.emri.in/

108 ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત

Madical Officer 

  • BHMS/ BAMS

Farmasisht

  • B ફાર્મ D ફાર્મ

ભરતી માટે પસંદગી કેવી રીતે થશે

આ પોસ્ટ માટે ભરતી થવા માટે ઇન્ટરવ્યૂ પાસ કરવું જરૂરી છે

અરજી ફી

આ ભરતી માટે કોઈ પણ પ્રકારની અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી

108 ભરતી માટે ઉંમર કેટલી હોવી જોઈએ

નોટિફિકેશન માં જણાવેલ છે , આ જાહેરાત ના અંતે તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો

108 ભરતી માટે ક્યા ક્યાં જગ્યાઓ છે

વડોદરા , સુરત, મહેસાણા, વલસાડ, પંચમહાલ, સાબરકાંઠા, જૂનાગઢ, ભાવનગર

IMP :  Gram Sevak Bharti : Online Registration आवेदन फॉर्म, लास्ट तारीख जानिए

ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી

પાત્રતા દર્શાવતા અરજદારો પાસપોર્ટ-કદના ફોટોગ્રાફ સાથે અસલ અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે ઇન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપી શકે છે.

ભરતી માટેની અગત્યની તારીખ

  • ઇન્ટરવ્યૂ તા : 31 માર્ચ 2024
  • સમય : 10 થી 02 કલાક

108 ભરતી માટેની વેબસાઇટ

જાહેરાત ડાઉનલોડ : અહી ક્લિક કરો

હોમ પેજ: અહી ક્લિક કરો 

Leave a Comment