બાગાયતી પાકના પ્રોસેસિંગના નવા યુનિટ માટે સહાય : Assistance for new units of horticultural crop processing

ઓર્ગેનિક ખેતીને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે, જૈવિક પેદાશોના નવા પ્રોસેસિંગ એકમો માટે i-khdut પોર્ટલ દ્વારા સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિવિધ વિભાગોમાં વિવિધ સામાજિક વર્ગો માટેની વિવિધ યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. ખેડૂતો માટે, યોજનાઓ ikhedut પોર્ટલ પર ચાલે છે, જ્યારે સામાજિક કલ્યાણ યોજનાઓ E સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર કાર્ય કરે છે. આ ઉપરાંત ગ્રામોદ્યોગ માટેની વિવિધ યોજનાઓ e – kutir portal પર ચાલે છે.

IMP :  મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના ગુજરાત | MYSY Scholarship 2024

Assistance for new units of horticultural crop processing

કિસાન પોર્ટલ પર બાગાયત વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોના કલ્યાણ અને વિકાસ માટેની 60 થી વધુ યોજનાઓ ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ છે. ઉત્પાદન વધારવા માટે નવા બાગાયતી પ્રક્રિયા એકમો સ્થાપવા માટે સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. બાગાયતી ખેતીમાં રોકાયેલા ખેડૂતોને સરકાર દ્વારા “બાગાયતી પાક પ્રક્રિયાના નવા એકમો માટે સહાય” કાર્યક્રમ દ્વારા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. આ યોજનાનો લાભ કોને મળશે, કેવી રીતે અરજી કરવી અને કેટલી સબસિડી આપવામાં આવે છે તે જાણવા માટે, તમે સંબંધિત સત્તાવાળાઓનો સંપર્ક કરી શકો છો અથવા સત્તાવાર દસ્તાવેજને ઍક્સેસ કરી શકો છો.

બાગાયતી પાક માટે સહાય યોજનાનો હેતુ 

આ યોજના હેઠળ ગુજરાતના ખેડૂતોને કૃષિ વિભાગ દ્વારા સબસિડી આપવામાં આવી રહી છે. આ પહેલના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં ખેડૂતો માટે નવું વેન્ટિલેટર યુનિટ સ્થાપવામાં આવશે.

IMP :  ડ્રોન સહાય યોજના 2024 : Khedut Drone Yojana જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ

પ્રોસેસિંગના નવા યુનિટના ફાયદા

કૃષિ ખેતીમાં, અસરકારક ખેતી માટે વિવિધ સાધનો જરૂરી છે. ઘણા ખેડૂતો આ સાધનો ખરીદવા માટે આર્થિક તંગીમાં છે, જે તેમને ટકાઉ ખેતી કરવામાં અવરોધે છે. આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે, સરકાર વધુ ખેડૂતોને ટકાઉ ખેતી કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા સહાય પૂરી પાડે છે. આ સહાયમાં બોઈલર, કટર, ડ્રાયર, પેકિંગ મશીન વગેરેની ખરીદી જેવા સાધનો પર સબસિડીનો સમાવેશ થાય છે. આ કાર્યક્રમ દ્વારા ખર્ચમાં ઘટાડો કરીને, ખેડૂતો ટકાઉ ખેતી પદ્ધતિઓથી વધુ લાભ મેળવી શકે છે.

બાગાયતી પાક માટે સહાય યોજના માટે પાત્રતા

iKhedut પોર્ટલ ખેડૂતો માટે ઘણી ઓનલાઈન અરજીઓ સ્વીકારવાનું શરૂ કર્યું છે, જેમાં ખાતર ઉત્પાદન માટેની વિશેષ યોજનાનો સમાવેશ થાય છે. પાત્રતાના માપદંડોમાં રાજ્યના નાગરિક હોવાનો સમાવેશ થાય છે અને નાના, સીમાંત, મહિલાઓ, અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, સામાન્ય અને અન્ય ખેડૂતો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે. આ યોજના વ્યક્તિગત, ખેડૂત, ઉત્પાદક ખેડૂત જૂથ, સહકારી મંડળી અથવા કોર્પોરેટ ક્ષેત્રને પણ લાભ પ્રદાન કરશે. પાત્રતા કૃષિ વિભાગ દ્વારા નિર્ધારિત લક્ષ્યાંકો પર આધારિત હશે અને પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે. પૂરી પાડવામાં આવેલ સહાય ખેડૂતના આખા જીવન માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, અને જેઓ લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તેઓ Khedut પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

બાગાયતી પાક માટે સહાય યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

Ikhedut પોર્ટલ ગુજરાતના ખેડૂતોને લાભ આપવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે, જેના દ્વારા તેઓ વિવિધ કૃષિ યોજનાના ફોર્મ ઓનલાઈન ભરી શકે છે. નવા એકમો માટે કૃષિ ઉત્પાદનોની પ્રક્રિયા કરવા માટે સહાય ઉપલબ્ધ છે. ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો:

બાગાયતી પાકના પ્રોસેસિંગના નવા યુનિટ માટે સહાય : Assistance for new units of horticultural crop processing

1. જાતિ પ્રમાણપત્ર (ફક્ત સક્ષમ અધિકારી/અનુસૂચિત જનજાતિ માટે)

2. વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે વિકલાંગતા પ્રમાણપત્ર (માત્ર વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે)

3. ગ્રામ સેવકની ચકાસણી સાથે પ્રવેશ

4. બારકોડ રેશન કાર્ડ

Leave a Comment