ભારતનું બંધારણ PDF Download

ભારતનું બંધારણ PDF Download : ભારતનું બંધારણ ભારતનું સંવિધાન છે, જે દેશના રાજનૈતિક સિસ્ટમ અને શાસનને મૂળભૂત ઢાંચો પ્રદાન કરે છે. ભારતનું સંવિધાન રચવામાં 26 જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ લાગુ થયું હતું, જ્યારે ભારત ગણતંત્રીય રીતે ઘોષિત થયું હતું. આપેલા સંવિધાનમાં દેશના નાગરિકોની અધિકારો અને ફરજો મૂકવામાં આવ્યા છે.

ભારતનું બંધારણ PDF Download
ભારતનું બંધારણ PDF Download

ભારતનું બંધારણ Download PDF

વિદ્યાર્થી મિત્રો અહિયાં દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માં ઉપયોગી થાય તે હેતુ થી અહિયાં ભારતનું સંપૂર્ણ બંધારણ બુક ની ઘણી બધી PDF ડાઉનલોડ માટે મૂકવામાં આવેલ છે. ડાઉનલોડ કરવા માટે તમારે Download PDF બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

ભારતનું બંધારણ PDF Download

અહિયાં નીચે અલગ અલગ એકેડમી તથા પ્રકાશન દ્વારા તૈયાર કરાયેલ ભારતના બંધરણની PDF ફાઈલ આપવામાં આવેલ છે.

ભારતનું બંધારણ ગુજરાતી બુક PDF Download 

ભારતનું બંધારણ PDF બુક PDF Download 

ભારતનું બંધારણ IMP પ્રશ્નો PDF Download 

નોંધ : અહી મુકવામા આવેલ તમામ PDF ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી અલગ અલગ જગ્યાએથી લેવામાં આવેલ છે. હમારો હેતુ માત્ર વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ માહિતી પહોચાડવાનો છે. કૉપિરાઇટ ઉલ્લંઘન જણાય તો હમને અવશ્ય જાણ કરજો

IMP :  Driving license PDF Book Free Download 2024 : લર્નિંગ ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ માટેની પરીક્ષા બુક PDF ડાઉનલોડ કરો