બુધવાર ના ચોઘડિયા ( 07 – ફેબ્રુઆરી ) : આજના દિવસના ચોઘડિયા : Budhvar Na Choghadiya

 

બુધવાર ના ચોઘડિયા Budhvar Na Choghadiya

07/02/2024 માટે અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારતનો ચોઘડિયા : આધારિત રહેવાથી, આ દિવસે 06:00 AM થી 08:00 AM અને 06:00 PM થી 08:00 PM સુધી નવા કાર્યની શરૂઆત માટે ખૂબ શુભ અને સફળતાનો સમય છે.

બુધવાર ના ચોઘડિયા | Budhvar Na Choghadiya

 

સમય ચોઘડિયું શુભ/અશુભ
6:00 AM થી 7:30 AM રોગ અશુભ
7:30 AM થી 9:00 AM ઉદ્વેગ અશુભ
9:00 AM થી 10:30 AM ચલ મધ્યમ
10:30 AM થી 12:00 PM લાભ શુભ
12:00 PM થી 1:30 PM અમૃત શુભ
1:30 PM થી 3:00 PM કાળ અશુભ
3:00 PM થી 4:30 PM શુભ શુભ
4:30 PM થી 6:00 PM રોગ અશુભ

 

રાત્રિના ચોઘડિયા:

સમય ચોઘડિયું શુભ/અશુભ
6:00 PM થી 7:30 PM ઉદ્વેગ અશુભ
7:30 PM થી 9:00 PM ચલ મધ્યમ
9:00 PM થી 10:30 PM લાભ શુભ
10:30 PM થી 12:00 AM અમૃત શુભ
12:00 AM થી 1:30 AM કાળ અશુભ
1:30 AM થી 3:00 AM શુભ શુભ
3:00 AM થી 4:30 AM રોગ અશુભ
4:30 AM થી 6:00 AM ઉદ્વેગ અશુભ
IMP :  22/01/2024 સોમવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા, પંચાંગ શુભ તિથિ ,અને મુહર્ત

ચોઘડિયા શું છે વ્યાખ્યા

ચોઘડિયા વ્યવસ્થાના અનુસાર, એક દિવસમાં છ દડાના પ્રતિ બે કલાકના અવધિઓ છે. પ્રતિ અવધિને વિભિન્ન શુભતા અથવા અશુભતાથી જોડાય છે.

  • અમૃત સૌથી શુભ સમય છે. આ કોઈ પણ નવા કાર્યની શરૂઆત માટે, વિશેષકર પ્રવાસ માટે, ખૂબ સારો સમય છે.
  • શુભ પણ નવા કાર્યની શરૂઆત માટે એક અચ્છો સમય છે.
  • લાભ લાભનો સમય છે. આ તો એવા કાર્યની શરૂઆત માટે એક અચ્છો સમય છે જે સફળ થવાની સંભાવના છે.
  • ચર ચલનનો સમય છે. આ એવા કાર્યની શરૂઆત માટે એક અચ્છો સમય છે જેમણે પ્રવાસ અથવા ચલન જરૂર છે.
  • વિષ્ટિ હાનિનો સમય છે. નવા કાર્યની શરૂઆત માટે આ અશુભ સમય છે.
  • પ્રીતિ પ્રેમ અને સન્નિધાનનો સમય છે. આ એવા કાર્યની શરૂઆત માટે એક અચ્છો સમય છે જે સંબંધ અથવા ભાવનાઓથી સંબંધિત છે.

Budhvar Na Choghadiya | Aaj Na Choghadiya

07/02/2024 ના માટે અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત માટે ચોઘડિયા નો સાર નીચેની રહેવાનું છે.

ગુરુવારના  ચોઘડિયા અહી ક્લિક કરો

આજના ચોઘડિયા અહી ક્લિક કરો

IMP :  26/01/2024 શુક્રવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા, પંચાંગ શુભ તિથિ ,અને મુહર્ત

Home Page

Leave a Comment