આજના ચોઘડિયા : દિવસના અને રાત્રિના ચોઘડિયા ,આજનું પંચાંગ,તિથિ અને મુહર્ત જાણો

આજના ચોઘડિયા : દિવસના અને રાત્રિના ચોઘડિયા ,આજનું પંચાંગ,તિથિ અને મુહર્ત જાણો

18  ફેબ્રુઆરી 2024 રવિવાર ના આજના ચોઘડિયા નીચે મુજબ છે: અમદાવાદ [ ગુજરાત ] રવિવાર ચોઘડિયા | Shanivarna Choghadiya 2024 આજના દિવસના ચોઘડિયા 2024 | Divas Na Choghadiya 2024  આજના …

Read More

આવતી કાલના ચોઘડિયા : Kal Na Choghadiya Time Ahemdabad

આવતી કાલના ચોઘડિયા 2024 : Kal Na Choghadiya Time

આવતી કાલના ચોઘડિયા : 19 ફેબ્રુઆરી સોમવારના   ચોઘડિયા : આજના સમયમાં શુભ કાર્યોમાં અથવા અશુભ કાર્યોમાં ચોઘડિયાનું ખૂબ મહત્વ રહેલું છે . પરંતુ દરેક વ્યક્તિને ચોઘડિયા જોતા આવડતું ન હોવાથી …

Read More

આજના ગુરુવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા, આજનું પંચાંગ અને તિથિ મુહર્ત

આજના ગુરુવાર ના ચોઘડિયા

  આજના ગુરુવાર ના ચોઘડિયા : ચોઘડિયા એક હિન્દુ જ્યોતિષીય તંત્ર છે જે 24 કલાકને 8 સમાન અવધિઓમાં વિભાજિત કરે છે, પ્રત્યેક અવધિઓને એક ચોઘડિયા કહેવામાં આવે છે. પ્રત્યેક ચોઘડિયાને …

Read More

બુધવાર ના ચોઘડિયા ( 07 – ફેબ્રુઆરી ) : આજના દિવસના ચોઘડિયા : Budhvar Na Choghadiya

બુધવાર ના ચોઘડિયા Budhvar Na Choghadiya

  07/02/2024 માટે અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારતનો ચોઘડિયા : આધારિત રહેવાથી, આ દિવસે 06:00 AM થી 08:00 AM અને 06:00 PM થી 08:00 PM સુધી નવા કાર્યની શરૂઆત માટે ખૂબ શુભ …

Read More

26/01/2024 શુક્રવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા, પંચાંગ શુભ તિથિ ,અને મુહર્ત

26/01/2024 શુક્રવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા, પંચાંગ શુભ તિથિ ,અને મુહર્ત

શુક્રવાર ના ચોઘડિયા જાણો : ચોઘડિયા એક દિવસને ત્રણ કલાકના આઠ સમાન ભાગોમાં વિભાજન કરવાની એક પ્રણાલી છે. દરેક ચોઘડિયા એક દૈવત અને ગુણથી જોડાય છે. નવું કામ શરૂ કરવા …

Read More

24 જાન્યુઆરી, 2024 : આવતી કાલના ચોઘડિયા 20240 દિવસના ચોઘડિયા

24 જાન્યુઆરી, 2024 : આવતી કાલના ચોઘડિયા 20240 દિવસના ચોઘડિયા

24 જાન્યુઆરી, 2024 ને ગુરુવારે ચોઘડિયાઓ નીચે મુજબ હોવાનો અંદાજ છે.  દિવસના ચોઘડિયા | Divasna Choghadiya  રોગ: 7:18 AM – 8:41 AM, 4:58 PM – 6:21 PM ઉદ્વેગ: સવારે 8:41 …

Read More

23/01/2024 મંગળવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા, પંચાંગ ,શુભ મુહર્ત અને તિથિ

23/01/2024 મંગળવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા, પંચાંગ ,શુભ મુહર્ત અને તિથિ

મંગળવાર આજના ચોઘડિયા: છોઘડિયાનો અક્સર વાપરવામાં આવે છે કે નવો પરિયોજના અથવા ઉદ્યમ શરૂ કરવાનો સર્વશ્રેષ્ઠ સમય શોધવાનો. આપણે તેમ સમય નકલવાનાં પણ વાપરીએ છે કે યાત્રા, લગ્ન, અથવા અન્ય …

Read More