17 જાન્યુઆરીએ રામ મંદિરના ગર્ભગૃહમાં પ્રવેશ, પૂજા અને મંત્રોના જાપનો કાર્યક્રમ હશે, જે દેવતાના અભિષેકના સમર્પણ સમારોહનો ભાગ છે.

17 જાન્યુઆરીએ રામ મંદિરના ગર્ભગૃહમાં પ્રવેશ, પૂજા અને મંત્રોના જાપનો કાર્યક્રમ હશે, જે દેવતાના અભિષેકના સમર્પણ સમારોહનો ભાગ છે.

Ram Mandir Opening : 17 જાન્યુઆરીએ રામલાલ પહેલીવાર મંદિરમાં પ્રવેશ કરશે અને ત્યાર બાદ તેઓ ગર્ભગૃહમાં પ્રવેશ કરશે. મંદિર પરિસરમાં યજ્ઞ અને હવનનો પ્રારંભ થશે. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પહેલા ધાર્મિક વિધિઓ …

Read More