આંતર જ્ઞાતિ લગ્ન યોજના : Gujarat inter caste marriage scheme

આંતર જ્ઞાતિ લગ્ન યોજના : Gujarat inter caste marriage scheme

Gujarat inter caste marriage scheme : ગુજરાતની ક્રાંતિકારી આંતર જાતિ લગ્ન યોજના શોધો, જે સમૃદ્ધિ અને સામાજિક સમરસતાને પ્રોત્સાહન આપતી પહેલ છે. તેની અસર, પાત્રતાના માપદંડો અને અરજી પ્રક્રિયા વિશે …

Read More

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન યોજના : Pradhanmantri Kisan Maandhan Yojana ખેડૂત માટેની યોજના

Pradhanmantri Kisan Maandhan Yojana : “પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન યોજના” એ ભારત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના કલ્યાણ અને આવક વધારવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલ પેન્શન યોજના છે. ગુજરાત સરકારે કેન્દ્ર સરકાર સાથે …

Read More

પ્રધાન મંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના : Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana

પ્રધાન મંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના : Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana : ભારત સરકાર, તેમજ રાજ્ય સરકારોએ ઘણી યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે, જેમાંથી કેટલીક યોજનાઓનો સીધો લાભ નાગરિકોને મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે, વિધવા સહાય યોજના …

Read More

મફત વીજળી યોજના : Free Electricity for Slam Area Free Electricity for Slam Area hardik dabhi October 25, 2023 Free Electricity for Slam Area

મફત વીજળી યોજના : Free Electricity for Slam Area Free Electricity for Slam Area hardik dabhi October 25, 2023 Free Electricity for Slam Area

Mafat Vijali Yojana 2023 : સરકાર નાગરિકો માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવે છે, જેમ કે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના અને વાલી દોટી યોજના 2023. આજના લેખમાં આપણે ‘સ્લમ વિસ્તાર માટે મફત વીજળી’ …

Read More

PM Vishwakarma Yojana – પીએમ વિશ્વકર્મા યોજના રજીસ્ટ્રેશન, ઓનલાઇન એપ્લિકેશન

PM Vishwakarma Yojana - પીએમ વિશ્વકર્મા યોજના રજીસ્ટ્રેશન, ઓનલાઇન એપ્લિકેશન

પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના  2024: જેની જાહેરાત વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા તેમના જન્મદિવસ, 17 સપ્ટેમ્બર 2023 ના રોજ કરવામાં આવી હતી, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડતા, …

Read More

આયુષ્માન કાર્ડ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવું જાણો : Ayushman Card Download

Ayushman Card Download : પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના (PM-JAY), જેને આયુષ્માન ભારત યોજના તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ખાસ કરીને જાહેર આરોગ્ય સંબંધિત મફત સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં ઉપયોગી છે. …

Read More