ધોરણ 10 તમામ વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 10 પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF : નમસ્કાર વિદ્યાર્થીમિત્રો અહિયાં અમે ધોરણ 10 ના તમામ પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ માટે આપવામાં આવ્યા છે. જે તમે તમારા મોબાઈલ અથવા કોમ્પુટર માં સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકશો. અને જ્યારે ઉપયોગ કરવો હોય ત્યારે ઉપયોગમાં લઈ શકશો તે હેતુ થી અહિયાં આ પાઠ્યપુસતકોની PDF આપવામાં આવેલ છે.

ધોરણ 10 તમામ વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

GSEB વર્ગ 10 પાઠ્યપુસ્તક 2023 ડાઉનલોડ PDF

જો તમે GSEB વર્ગ 10 પાઠ્યપુસ્તક PDF શોધી રહ્યાં છો, તો તમે યોગ્ય સ્થાને આવ્યા છો. અહીં અમે GSEB ધોરણ 10 ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી, ગણિત, વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન, સંસ્કૃત અને અન્ય તમામ પુસ્તકો પીડીએફમાં ઉમેર્યા છે. GSEB વર્ગ 10 ના ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી, સંસ્કૃત, મરાઠી અને ઉર્દુ માધ્યમ માટેના પુસ્તકો અહીં ઉમેરવામાં આવ્યા છે.

GSEB એ તાજેતરમાં ધોરણ 10 માટે NCERT આધારિત અભ્યાસક્રમ અપનાવ્યો છે. તેથી જ નવી પાઠ્યપુસ્તક પીડીએફ ઇન્ટરનેટ પર સરળતાથી ઉપલબ્ધ નથી.

ધોરણ 10 ના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવા?

અહિયાં આપેલ ધોરણ 10 ના પાઠ્યપુસ્તકોની PDF ડાઉનલોડ કરવી ખુબ જ સરળ છે. સૌથી પહેલા તમારે નીચે સ્કોર્લ કરી ને તમારે જે વિષય ના પાઠ્યપસ્તક ડાઉનલોડ કરવા હોય તેમની બાજુમાં આપેલ Download PDF બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે જેથી google drive માં ઓપન થશે તેની ઉપર ડાઉનલોડ કરી શકશો.

IMP :  ધોરણ 4 તમામ સ્વાધ્યાયપોથી PDF ડાઉનલોડ 2024

ધોરણ 10 તમામ પાઠ્યપુસ્તકો PDF ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ 10 ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF (પ્રથમ ભાષા)

ધોરણ 10 ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF (દ્વિતીય ભાષા)

ધોરણ 10 ગણિત પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF 

ધોરણ 10 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF 

ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 10 સંસ્કૃત પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF 

ધોરણ 10 હિન્દી પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF 

ધોરણ 10 અંગ્રેજી પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF 

ધોરણ 10 વાણિજ્ય પરિચય પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF 

ધોરણ 10 વાણિજ્ય પત્રવ્યવહાર પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 10 સંગીત પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 10 અરેબિક પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 10 કપ્યુટર પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 10 નામનાં મૂળ તત્વો પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF

ઉપર આપેલા કોષ્ટકમાં GSEB ધોરણ 10 ના અપડેટ કરેલ પાઠ્યપુસ્તકો છે. પહેલું ટેબલ ગુજરાતી માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકોનું પીડીએફ છે, જ્યારે બીજું ટેબલ અંગ્રેજી માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકોથી ભરેલું છે. NCERT ધોરણ 10ના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરવાની પ્રક્રિયા ખૂબ જ સરળ છે. થીમ નામ પછી ફક્ત “ડાઉનલોડ કરો” લિંક પર ક્લિક કરો, અને તે તમને Google ડ્રાઇવ પર રીડાયરેક્ટ કરશે. ત્યાં, તમે તે ધોરણ 10 ગુજરાતી માધ્યમની પાઠ્યપુસ્તક PDF જોઈ અને ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

IMP :  ધોરણ 5 તમામ સ્વાધ્યાયપોથી PDF ડાઉનલોડ 2024

ધોરણ 10 પાઠ્યપુસ્તનું ડાઉનલોડ PDF નું મહત્વ

અહિયાં આપવામાં આવેલ તમામ પાઠ્યપુસ્તક ની pdf બિલકુલ ફ્રી માં છે. તેમજ ડાઉનલોડ કરવા પણ ખૂબ સરળ છે. આ ધોરણ 10 ના પુસ્કતો વિશે અને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે માહિતી આપેલ છે.

ધોરણ 1 થી 12 ના પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 1 તમામ પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 2 તમામ પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 3ના તમામ પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 4 તમામ પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 5 તમામ વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 6 તમામ વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 7 તમામ વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 8 તમામ વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF:

ધોરણ 9 તમામ વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 10 તમામ વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

હોમ પેજ 

Leave a Comment