ધોરણ 3ના તમામ પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 3 પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF : નમસ્કાર વિદ્યાર્થીમિત્રો અહિયાં અમે ધોરણ 3 માટેના 2023-24 માટે ના તમામ પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ માટે આપવામાં આવ્યા છે. જે તમે તમારા મોબાઈલ અથવા કોમ્પુટર માં સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકશો. અને જ્યારે ઉપયોગ કરવો હોય ત્યારે ઉપયોગમાં લઈ શકશો તે હેતુ થી અહિયાં આ પાઠ્યપુસતકોની PDF આપવામાં આવેલ છે.ધોરણ 3ના તમામ પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 3 પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF 

અહિયાં નીચે તમને તમામ વિષયો પ્રમાણે અલગ અલગ pdf ફાઈલ ની લિંક આપવામાં આવેલ છે. ડાઉનલોડ કરવા માટે તમારે તમારા વિષય ની સામેના Download PDF બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. આહી આપેલ ધોરણ 3 ના પાઠ્યપુસ્તક તમે મોબાઈલ ના ડાઉનલોડ કરીને સેવ કરી શકશો.

વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે GSEB ધોરણ 3 ના પુસ્તકો 2023 શોધી રહ્યાં છો? જો હા, તો તમે યોગ્ય સ્થાને આવ્યા છો. અહીં અમે તમને ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 3 ની તમામ પુસ્તકોની PDF ફાઈલના રૂપમાં પ્રદાન કરીએ છીએ. આ એક લેખમાં, અમે ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી, ઉર્દૂ, સંસ્કૃત અને મરાઠી માધ્યમમાં GSEB ધોરણ 3 પુસ્તકોનો સમાવેશ કર્યો છે.

ધોરણ 3 પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF કરો

ધોરણ 3 કલશોર પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF

IMP :  ધોરણ 4 તમામ સ્વાધ્યાયપોથી PDF ડાઉનલોડ 2024

Download PDF

ધોરણ 3 મયુર પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF

Download PDF 

ધોરણ 3 પર્યાવરણ આસપાસ પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF

Download PDF 

ધોરણ 3 ગણિત પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF

Download PDF

તાજેતરમાં, GSEB એ NCERT શિક્ષણ પ્રણામી પર આધારિત કેટલાક વિષયો અને અભ્યાસક્રમ અપડેટ કર્યા છે. જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓને આ નવા અપડેટ થયેલા પુસ્તકોની પીડીએફ ફાઇલ શોધવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. જો કે, ND ટીમ હંમેશા વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવા અને ઉપયોગી સામગ્રી પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ પોસ્ટ તમારા માટે ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થશે, જે તમારો સમય બચાવશે. નીચેના કોષ્ટકમાં પાઠ્યપુસ્તક PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે ફક્ત ડાઉનલોડ લિંક પર ક્લિક કરો અને પીડીએફ સેકન્ડોમાં ડાઉનલોડ થઈ જશે.

ધોરણ 1 થી 12 ના પાઠ્યપુસ્તક ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 1 તમામ પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 2 તમામ પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 3ના તમામ પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 4 તમામ પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 5 તમામ વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 6 તમામ વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 7 તમામ વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 8 તમામ વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF:

IMP :  ધોરણ 5 તમામ સ્વાધ્યાયપોથી PDF ડાઉનલોડ 2024

ધોરણ 9 તમામ વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 10 તમામ વિષયોના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF

હોમ પેજ 

1 thought on “ધોરણ 3ના તમામ પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ PDF”

Leave a Comment