ડુપ્‍લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ PDF 2024: ડાઉનલોડ

ડુપ્લીકેટ રેશન કાર્ડ માટેનું અરજી ફોર્મ 2024: નમસ્કાર મિત્રો ઘણા કિસ્સા માં ઓરીજનલ રેશન કાર્ડ ખોવાઈ જાય ત્યારે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ ઊભી થાય છે તે માટે આપને નવું ડુપ્લીકેટ રેશન કાર્ડ કઢાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થતી હોય છે તેથી અમે અહી ડુપ્લીકેટ રેશન કાર્ડ મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ ની PDF ડાઉનલોડ માટે મૂકી છે.

ડુપ્‍લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ

ડુપ્લીકેટ રેશન કાર્ડ માટેનું અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ

આ અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલ બટન ઉપર ક્લિક કરવાથી તમે ડાયરેક્ટ આ PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી શકશો . નકલી રાશન કાર્ડ માટેનું pdf ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો અહી નીચે આપેલ બટન દ્વારા

Download PDF 

વિવિધ અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ PDF

રેશનકાર્ડમાં સુધારો કરાવવા બાબતનું અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ PDF

રેશનકાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ

રેશન કાર્ડ માં નવું નામ ઉમેરવાનું અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ PDF

હોમ પેજ 

તમામ સરકારી યોજનાઓ વિશે જાણો 

IMP :  બોજો દાખલ કરવાની હકક પત્રક નોંધ દાખલ કરવાની અરજીનો નમૂનો ડાઉનલોડ : PDF Download

2 thoughts on “ડુપ્‍લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ PDF 2024: ડાઉનલોડ”

Leave a Comment