ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબ. વીજદર સહાય : Green House and Tissue Culture Laboratory Scheme 2024

ગુજરાતમાં બગાયતી યોજના ઢીલી ખેતીને પ્રોત્સાહન આપે છે, ખેડૂતોને વિવિધ પ્રોત્સાહનો આપે છે. સરકારે ખેડૂતોને વધુ પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઘણી યોજનાઓ રજૂ કરી છે. જેમાં ટ્રેક્ટર સહાય યોજના, નર્સરી બાગાયત ઉછેર માટેની સુવિધા, ટપક સિંચાઈ માટે પાણીની ટાંકી સહાય વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ યોજનાઓ વિશે વિગતવાર માહિતી Ikhedut પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ છે.

IMP :  પ્રધાનમંત્રી ઉજાલા યોજના 2024 : Pradhan Mantri UJALA Yojana Gujarat

Green House and Tissue Culture Laboratory Scheme 2024

કૃષિ અને સહકાર વિભાગ વિવિધ ખેડૂત-કેન્દ્રિત યોજનાઓ અમલમાં મૂકે છે, જેમ કે બાગાયત વિભાગ દ્વારા સંચાલિત ખેડુત યોજના, ખેડૂતોના લાભ માટે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય બાગાયતનું વિસ્તરણ, ઉત્પાદન વધારવા અને ઉત્પાદનની ઊર્જા કાર્યક્ષમ પ્રક્રિયા પૂરી પાડવાનો છે. ગ્રીનહાઉસ જંતુ નિયંત્રણ, સુધારેલ રોગ નિયંત્રણ અને સુખદ હવા સ્થિરતા દ્વારા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા પાકની ખેતી કરવાની ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે. સરકાર દ્વારા ગ્રીન હાઉસ ટિશ્યુ કલ્ચર લેબોરેટરી યોજનાની સ્થાપના કર્યા પછી, તે પછીથી વીજળીમાં સહાય પૂરી પાડે છે.

ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબ. વીજદર સહાય યોજનાનો હેતુ 

ગ્રીનહાઉસ અને ટીશ્યુ લેબ. વિજાદર સહાયતા યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતોને હરિયાણા સ્થાનિક પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા નિયંત્રિત વધુ ગ્રીનહાઉસ સ્થાપવા માટે પ્રેરિત કરવાનો છે. ગ્રીનહાઉસની સાથે ખેડૂતો પ્રયોગશાળાઓ સ્થાપીને નવા ઉત્પાદનો તૈયાર કરી શકે છે. મુખ્ય ધ્યાન ખેડૂતોને ટકાઉ બાગાયત પદ્ધતિઓ તરફ આકર્ષિત કરવાનું છે.

આ યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભ 

ખેડૂતોને ટીશ્યુ લેબોરેટરી અને ગ્રીનહાઉસ વીજળી યોજનામાં સહાય આપવામાં આવશે. આ યોજનામાં ખેડૂતોને વીજળી બિલ પર 25% સબસિડી મળશે. આ સહાયની મર્યાદા વાર્ષિક રૂ. 1,00,000 (એક લાખ) હશે, જેમાં દર વર્ષે વધારો કરવામાં આવશે.

IMP :  વોટર કેરીંગ પાઇપલાઈન યોજના : PVC Pipeline Yojana 2024

આ યોજના માટેની પાત્રતા

આ યોજનાનો લાભ બાગાયત વિભાગ દ્વારા મેળવી શકાશે. આ યોજના માટેનું ઓનલાઈન ફોર્મ ikhedut પોર્ટલ પર ભરી શકાય છે.લાભાર્થીઓની લાયકાતમાં ગુજરાત રાજ્યનો રહેવાસી હોવો, ખેડૂત હોવાનો અને ગ્રીનહાઉસ, પોલીહાઉસ અને ટીશ્યુ કમ્યુનિકેશનના પ્રયોગો માટે ઊર્જાનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતાનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત આ યોજનામાં વીજ ગ્રાહકો માટે સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે, અને પાત્ર ખેડૂતો પાંચ વર્ષ માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. તેનો લાભ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ બંનેને મળશે.

આ યોજનાનો લાભ લેવા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ 

ખેતીબાડી પોર્ટલ પર ગ્રીનહાઉસ અને ટિશ્યુ કલ્ચર સ્કીમના લાભો મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે નીચેના દસ્તાવેજોની આવશ્યકતા છે:

ગ્રીનહાઉસ તથા ટીસ્યુ લેબ. વીજદર સહાય : Green House and Tissue Culture Laboratory Scheme 2024

1. ખેડૂતના 7/12 જમીનના રેકોર્ડની નકલ (Anyor Gujarat 7/12 પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે)

2. લાભાર્થીના આધાર કાર્ડની નકલ

3. જો ખેડૂત SC જાતિનો હોય, તો જાતિનું પ્રમાણપત્ર

4. જો ખેડૂત ST જાતિનો હોય તો જાતિનું પ્રમાણપત્ર

5. રેશન કાર્ડની નકલ

6. જો ખેડૂત વિકલાંગ હોય, તો અપંગતા પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)

7. આદિવાસી લાભાર્થીઓ માટેના વન અધિકાર પત્રની નકલ (જો લાગુ હોય તો)

8. 7-12 અને 8-A માં સંયુક્ત ખેતીમાં અન્ય ખેડૂતના સંમતિ પત્રની નકલ

9. જો લાગુ હોય તો સ્વ-નોંધણી પ્રમાણપત્ર

10. જો લાગુ પડતું હોય તો સહકારી મંડળીના સભ્યપદ માટેની વિગતો

11. ડેરી કોઓપરેટિવ સોસાયટીના સભ્યપદ અંગેની માહિતી (જો લાગુ હોય તો)

12. મોબાઈલ નંબર

FAQ’s Green House & Tissue Culture Laboratory Scheme

“ગ્રીનહાઉસ અને ટીશ્યુ કલ્ચર લેબોરેટરી સહાય યોજના ક્યાં વિભાગ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.”

કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ હેઠળ ચલાવવામાં આવે છે. તેનો અમલ બાગાયત વિભાગ દ્વારા થાય છે. અને આ યોજના બાગાયત વિભાગ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. વધુ માહિતી માટે ખેડૂત અધિકારીની કચેરીનો સંપર્ક કરી શકાશે.

 “ગ્રીનહાઉસ અને ટીશ્યુ કલ્ચર લેબોરેટરી સ્કીમ”

ગુજરાતના ખેડૂતોને ગ્રીનહાઉસ અને ટીશ્યુ કલ્ચર લેબોરેટરી પ્રોજેક્ટમાં સહાય પૂરી પાડે છે. ખેડૂતો સહાય મેળવી શકે છે જે કુલ બીજ બિલના 25% સુધી અથવા નિર્દિષ્ટ મર્યાદામાં રૂ. 1,00,000 સુધીની હોઈ શકે છે.

 ગ્રીનહાઉસ અને ટીશ્યુ કલ્ચર લેબોરેટરીનો હેતુ

ગુજરાતમાં ગ્રીનહાઉસ અને ટીશ્યુ કલ્ચર લેબોરેટરીની સ્થાપના કરીને ખેડૂતોને બાગાયત તરફ આકર્ષવાનો છે.

 “ટીશ્યુ કલ્ચર લેબોરેટરી સ્કીમ”

હેઠળ લાભો મેળવવા માટે, ખેડૂતો iKHEDAT પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

Leave a Comment