GSSSB Bharti 2023 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળમાં 1246 જગ્યાઓ પર ભરતી

GSSSB ભરતી 2023: ગુજરાત સબઓર્ડિનેટ સર્વિસિસ સિલેક્શન બોર્ડ વિવિધ વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળની વિવિધ તકનીકી શ્રેણીઓ હેઠળ સીધી ભરતી માટે ઉમેદવારો પાસેથી ઑનલાઇન અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે. OJAS ની અધિકૃત વેબસાઈટ પર વિવિધ ટેકનિકલ કેટેગરીમાં વર્ગ-3ની જગ્યાઓ માટેની ખાલી જગ્યાઓ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે અને ઉમેદવારો પસંદગી પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે OJAS વેબસાઈટ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળમાં 1246 જગ્યાઓ પર ભરતી

આ માટે, ઉમેદવારો https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર 17/11/2023 (14:00 PM) થી 02/12/2023 (રાત્રે 11:59 સુધી) ઑનલાઇન અરજી કરી શકશે. અરજી કરનાર દરેક ઉમેદવારે અરજી માટેની વિગતવાર સૂચનાઓ (પરિશિષ્ટ-7 માં દર્શાવેલ) સહિત સમગ્ર જાહેરાત ધ્યાનથી વાંચવી જરૂરી છે. ઉમેદવારોએ તેમના તમામ શૈક્ષણિક, ઉંમર, જાતિ અને અન્ય લાયકાત પ્રમાણપત્રો સાથે રાખવા જોઈએ કારણ કે તેઓએ તે જ અરજી ફોર્મમાં અપલોડ કરવાના રહેશે. ભરતી પ્રક્રિયા સંબંધિત તમામ માહિતી બોર્ડની વેબસાઇટ https://gsssb.gujarat.gov.in પર ઉપલબ્ધ હશે, તેથી વેબસાઇટ નિયમિતપણે તપાસો.

સંસ્થા: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ

કુલ ખાલી જગ્યાઓ: 1246

પોઝિશન: વિવિધ

લાયકાત: સંબંધિત પોસ્ટ મુજબ

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 17 નવેમ્બર 2023

પગાર ધોરણ: પોસ્ટ મુજબ પગાર નિશ્ચિત

સત્તાવાર વેબસાઇટ: [gsssb.gujarat.gov.in](https://gsssb.gujarat.gov.in)

 પોસ્ટની વિગતો

 •  – સર્વેયર વર્ગ-3 (મહેસૂલ વિભાગ): 412
 •  – વરિષ્ઠ સર્વેયર વર્ગ-3: 97
 •  – આયોજન મદદનીશ વર્ગ-3: 65
 •  – સર્વેયર વર્ગ-3: 60
 •  – કાર્ય સહાયક વર્ગ-3: 574
 •  – ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ વર્ગ-3: 06
 •  – સ્ટરિલાઈઝર ટેકનિશિયન વર્ગ-3: 01
 •  – ફીમેલ હેલ્થ વર્કર વર્ગ-3:17
 •  – ગ્રાફિક ડિઝાઇનર વર્ગ-3: 04
 •  – મશીન ઓવરસીર વર્ગ-3: 02
 •  – વાયરમેન વર્ગ-3: 05
 •  – જુનિયર પ્રક્રિયા મદદનીશ વર્ગ-3: 03
IMP :  NDA Job 2024 : ભરતી નોટિફિકેશન, જાણો ડોક્યુમેન્ટ, ઉંમર , અને ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ

 અરજી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારો 17 નવેમ્બર, 2023 (14:00 કલાક) થી 02 ડિસેમ્બર, 2023 (23:59) સુધી સત્તાવાર વેબસાઇટ [https://ojas.gujarat.gov.in](https://ojas.gujarat.gov)ની મુલાકાત લઈ શકે છે. કલાક) તમે .in પર ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો). દરેક ઉમેદવાર માત્ર એક કેટેગરી માટે અરજી ફોર્મ સબમિટ કરી શકે છે. જો ઉમેદવાર એક કરતાં વધુ અરજી ફોર્મ રજીસ્ટર કરે છે, તો માત્ર નવીનતમ પુષ્ટિ થયેલ અરજી જ માન્ય રહેશે, અને અન્ય તમામ અરજીઓ નકારી કાઢવામાં આવશે. વિગતવાર માહિતી માટે, અંક નંબર (14) નો સંદર્ભ લો.

GSSSB માટે ફી

પોસ્ટ માટે અરજી પ્રક્રિયા દરમિયાન, “સામાન્ય” શ્રેણીના ઉમેદવારો (PH અને ભૂતપૂર્વ સર્વિસમેન કેટેગરી સિવાય)એ પરીક્ષા ફી ચૂકવવાની રહેશે. OJAS વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન ફી ચૂકવવાની છેલ્લી તારીખ 05/12/2023 છે (23:59 થી).સીટ માટે અરજી કરનાર અનામી કેટેગરીના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની જરૂર રહેશે નહીં. જો કે, જેઓ અનામી કેટેગરીમાંથી પરીક્ષા ફીમાંથી મુક્તિ મેળવવા ઈચ્છે છે તેઓએ ઓનલાઈન અરજીમાં તેમની શ્રેણી દર્શાવવી પડશે.

ઓનલાઈન ફીની ચુકવણી માટે, ઉમેદવારો OJAS વેબસાઈટની મુલાકાત લઈ શકે છે અને ડેબિટ કાર્ડ, ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ, UPI અથવા Wallets જેવા વિકલ્પો પસંદ કરી શકે છે. સફળ ચુકવણી પછી, એક રસીદ જનરેટ કરવામાં આવશે જે ઉમેદવારો પ્રિન્ટ કરી શકશે.

IMP :  GRD હોમગાર્ડમાં ભરતી 2024 : ધો 3 પાસ પર GRD હોમગાર્ડમાં ભરતી

એકવાર ચૂકવી દીધા પછી ફી રિફંડપાત્ર નથી અને ફી બીજી પરીક્ષામાં ટ્રાન્સફર કરી શકાતી નથી અથવા અનામી આરક્ષણ તરીકે મૂકી શકાતી નથી. નિર્દિષ્ટ સમય મર્યાદામાં ફી ન ભરનાર ઉમેદવારોને પરીક્ષા માટે માન્યતા આપવામાં આવશે નહીં.

GSSSB ભરતી માટે વય મર્યાદા અને શૈક્ષણિક લાયકાત

“સામાન્ય” કેટેગરીના ઉમેદવારો (શારીરિક રીતે વિકલાંગ અને ભૂતપૂર્વ સર્વિસમેન કેટેગરી સિવાય), જેઓ નિર્દિષ્ટ સમય મર્યાદામાં ફી ચૂકવતા નથી, તેમની અરજીઓને જાણ કર્યા વિના નકારી કાઢવામાં આવશે.

ભરતી માટે ચોક્કસ વય અને શૈક્ષણિક લાયકાત છે, અને ઉમેદવારોને વિગતવાર સૂચનાની સમીક્ષા કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વિવિધ પોસ્ટ્સ માટે વિવિધ વય મર્યાદા અને શૈક્ષણિક લાયકાત નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે, અને ઉમેદવારોને ચોક્કસ જરૂરિયાતો માટે વિગતવાર સૂચનાનો સંદર્ભ લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

GSSSB ભરતી 2023 ની સત્તાવાર સૂચના અને ફોર્મ ભરવા માટે, ઉમેદવારો OJAS વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in/ ની મુલાકાત લઈ શકે છે. ફોર્મ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ

GSSSB ભરતી માં અરજી કેવી રીતે કરવી

(1) પ્રથમ પગલું “https://ojas.gujarat.gov.in” વેબસાઈટની મુલાકાત લો.

IMP :  GVK EMRI recruitment 2024 : 108 માં નોકરી માટેની ઉત્તમ તક આજે જ અરજી કરો

(2) “ઓનલાઈન એપ્લિકેશન” પર ક્લિક કરો અને GSSSB પસંદ કરો.

(3) ઉમેદવારો કે જેઓ વેકેન્સી નંબર 212/2023-24 થી 225/2023-24 માટે અરજી કરવા માગે છે તેમણે કેડર ઓફ એડવર્ટાઈઝમેન્ટ નંબર પર ક્લિક કરવું જોઈએ અને પછી “અરજી કરો” પર ક્લિક કરવું જોઈએ. વધુ માહિતી અને હવે અરજી કરવાનો વિકલ્પ સ્ક્રીન પર દેખાશે.

(4) “Apply Now” પર ક્લિક કરવાથી એક નવી વિન્ડો ખુલશે. “સ્કિપ” પર ક્લિક કરવાથી એપ્લીકેશન ફોર્મ ખુલે છે જેમાં ઉમેદવારો પહેલા “વ્યક્તિગત વિગતો” ભરે છે. (નોંધ: લાલ ફૂદડી (*) વડે ચિહ્નિત ફીલ્ડ્સ ભરવા જરૂરી છે.)

(5) “વ્યક્તિગત વિગતો” પૂર્ણ કર્યા પછી, “શૈક્ષણિક વિગતો” ભરવા માટે આગળ વધો.

(6) “એશ્યોરન્સ” વિભાગમાં, પ્રદર્શિત શરતો સ્વીકારવા માટે “es” પસંદ કરો. હવે એપ્લિકેશન પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.

(7) “સેવ” પર ક્લિક કરવાથી ઉમેદવારનો “એપ્લિકેશન નંબર” જનરેટ થશે, જે ભવિષ્ય માટે સાચવવો જોઈએ.

GSSSB Bharti 2023 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળમાં 1246 જગ્યાઓ પર ભરતી

Leave a Comment