આજના ગુરુવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા, આજનું પંચાંગ અને તિથિ મુહર્ત

 

આજના ગુરુવાર ના ચોઘડિયા

આજના ગુરુવાર ના ચોઘડિયા : ચોઘડિયા એક હિન્દુ જ્યોતિષીય તંત્ર છે જે 24 કલાકને 8 સમાન અવધિઓમાં વિભાજિત કરે છે, પ્રત્યેક અવધિઓને એક ચોઘડિયા કહેવામાં આવે છે. પ્રત્યેક ચોઘડિયાને એક નિશ્ચિત પરિણામથી જોડાય છે, જે તે અવધિમાં કરાયા પરિણામ માટે શુભ અથવા અશુભ ગણાય છે.

ગુરુવાર ના ચોઘડિયા | દિવસ અને રાત ના ચોઘડિયા જાણો

ગુરુવાર, ફેબ્રુઆરી 1, 2024, ગુજરાતમાં એક શુભ દિવસ છે. તેથી, આ ગુરુવારના ચોઘડિયા સમયે પ્રારંભ કરવું શુભ માનવામાં આવે છે:

– પ્રથમ ચોઘડિયા (સવારે 6:00 થી 7:30 સુધી): લાભ (લાભ)
– બીજું ચોઘડિયા (સવારે 7:30 થી 9:00 સુધી): અમૃત (અમૃત)
– ત્રીજું ચોઘડિયા (સવારે 9:00 થી 10:30 સુધી): કાલ (અશુભ પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરવાનો સમય)
– ચોથું ચોઘડિયા (સવારે 10:30 થી 12:00 વાગ્યા સુધી): શુભ (શુભ)
– પાંચમું ચોઘડિયા (12:00 વાગ્યાથી 1:30 વાગ્યા સુધી): રોગ (રોગ)
– છઠ્ઠું ચોઘડિયા (બપોરે 1:30 થી 3:00 વાગ્યા સુધી): ઉદવેગા (ઉત્તેજના)
– સાતમું ચોઘડિયા (બપોરે 3:00 થી 4:30 વાગ્યા સુધી): ચાલ (ચાલવું)
– આઠમું ચોઘડિયા (સાંજે 4:30 થી 6:00 વાગ્યા સુધી): લાભ (લાભ)

IMP :  18/01/2024 ગુરુવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા,શુભ તિથિ ,અને મુહર્ત

ગુરુવારે આઠ ચોઘડિયા છે અને આ સમયગાળા દરમિયાન વિવિધ કાર્યોની શરૂઆત કરવી શુભ માનવામાં આવે છે. આ સમય નવી શરૂઆત, ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ, વેપાર અને વેપાર, પ્રવાસ અને મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

તેનાથી વિપરિત, અશુભ ચોઘડિયામાં શસ્ત્રોનો ઉપયોગ, શસ્ત્રોનું ખરીદ-વેચાણ, દવાઓનું સેવન, ઓજારો સાથે કામ કરવું અને શસ્ત્રોનું ઉત્પાદન કરવું અશુભ માનવામાં આવે છે.

Guruvar Na Choghadiya | Aaj Na Choghadiya

આ ચોઘડિયાઓ દરમિયાન કરાયા પરિણામો માટે શુભ પરિણામ પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના વધુ છે.

શુક્રવારના ચોઘડિયા અહી ક્લિક કરો

આજના ચોઘડિયા અહી ક્લિક કરો

Home Page

1 thought on “આજના ગુરુવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા, આજનું પંચાંગ અને તિથિ મુહર્ત”

Leave a Comment