18/01/2024 ગુરુવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા,શુભ તિથિ ,અને મુહર્ત

18/01/2024 ગુરુવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા,શુભ તિથિ ,અને મુહર્ત

આજના ચોઘડિયા વિશે જાણો : ચોઘડિયા એક પરંપરાગત હિન્દૂ પ્રણાલીમાં દિવસ અને રાતના આઠ બરાબર હિસ્સામાં બાંધવામાં આવે છે, દરેક લગભગ 24 મિનિટ. શબ્દોનો ઉપયોગ એક નવા કાર્યની શરૂઆત, કે યાત્રા, વેપારી પ્રયાસ, અથવા લગ્ન માટે શુભ સમય નક્કી કરવા માટે.

ગુરુવાર ના ચોઘડિયા | દિવસ અને રાત ના ચોઘડિયા

સમય ચોઘડ઼િયા પરિણામ
7:20 વાગ્યાથી 8:35 વાગ્ય લાભ લાભદાયક પ્રવૃત્તિઓ, વ્યાપારિક ચોકસાઓ, અને ધન માટે અનુકૂળ
8:35 વાગ્યથી 9:50 વાગ્ય અમૃત શુભ ક્રિયાઓ, શુભ કાર્ય, ઔષધીય ક્રિયાઓ, અને યાત્રા માટે સર્વોત્તમ
9:50 વાગ્યથી 11:04 વાગ્ય કાળ પરેશાનીઓ, વિરોધ, રોગ, અને ધન હાનિ માટે અશુભ
11:04 વાગ્યથી 12:19 વાગ્ય શુભ શુભ ક્રિયાઓ, પૂજા, અધ્યયન, અને દાન માટે સાર્વત્રિક
12:19 વાગ્યથી 1:33 વાગ્ય રોગ આરોગ્યના સમસ્યાઓ, દુર્ઘટનાઓ, અને દુર્ઘટનાઓ માટે અશુભ
1:33 વાગ્યથી 2:48 વાગ્ય વાર શુભ કાર્ય, યાત્રા, અને શિક્ષણ માટે ઉપયુક્ત
2:48 વાગ્યથી 4:03 વાગ્ય લાભ લાભદાયક પ્રવૃત્તિઓ અને ધન માટે અનુકૂળ
4:03 વાગ્યથી 5:17 વાગ્ય ઉદ્વેગ શુભ કાર્ય, યાત્રા, અને શિક્ષણ માટે સાર્વત્રિક
5:17 વાગ્યથી 7:03 વાગ્ય શુભ શુભ ક્રિયાઓ, પૂજા, અધ્યયન, અને દાન માટે ઉપયુક્ત
7:03 વાગ્યથી 8:48 વાગ્ય અમૃત શુભ ક્રિયાઓ, શુભ કાર્ય, ઔષધીય ક્રિયાઓ, અને યાત્રા માટે સર્વોત્તમ
8:48 વાગ્યથી 10:33 વાગ્ય લાભ લાભદાયક પ્રવૃત્તિઓ, વ્યાપારિક ચોકસાઓ, અને ધન માટે અનુકૂળ
10:33 વાગ્યથી 12:19 વાગ્ય રોગ આરોગ્યના સમસ્યાઓ, દુર્ઘટનાઓ, અને દુર્ઘટનાઓ માટે અશુભ
12:19 વાગ્યથી 1:44 વાગ્ય કાળ પરેશાનીઓ, વિરોધ, રોગ, અને ધન હાનિ માટે અશુભ
1:44 વાગ્યથી 3:09 વાગ્ય લાભ લાભદાયક પ્રવૃત્તિઓ, વ્યાપારિક ચોકસાઓ, અને ધન માટે અનુકૂળ
IMP :  આજનું પંચાગ : 26/01/2024 શુક્રવારનું પંચાગ અને શુભ મુહર્ત

Guruvar Na Choghadiya | Aaj Na Choghadiya 

ચોઘડ઼િયા, એક હિન્દૂ જ્યોતિષીય તંતુ છે જે દિવસ અથવા રાત સાડી એક સમયમાં 8 સમાન ભાગમાં વિભાજિત કરે છે, પ્રતિ સમય સાથે વિશિષ્ટ પરિણામોવાળા, વિશિષ્ટ સમયમાં ક્રિયાઓને માર્ગદર્શન કરવા માટેનો ઉપયોગ કરે છે। આનો ઉપયોગ શુભ ક્રિયાઓ, યાત્રા, વ્યાપારિક ચોકસાઓ અને દવાઓ માટે કરાય જાય છે, વિશિષ્ટ સમયોમાં ક્રિયાઓને માર્ગદર્શન કરવાનો સંકેત પ્રદાન કરે છે

શુક્રવાર ના ચોઘડિયા : અહી ક્લિક કરો

આવતી કાલના ચોઘડિયા: અહી ક્લિક કરો 

હોમ પેજ 

Leave a Comment