જ્ઞાન સહાયક ભરતી 2023 : Gyan Sahayak Bharti Gujarat

Gyan sahayak Recruitment 2023: રાજ્યની પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં સ્થળાંતરિત શિક્ષકોની જગ્યાએ 11 મહિના માટે કોન્ટ્રાક્ટ ધોરણે સહાયક શિક્ષકોની ભરતી કરવાની યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. આ યોજનામાં સરકારી અને બિન-સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાઓમાં જ્ઞાન સહાયક શિક્ષકોની ભરતીનો સમાવેશ થાય છે. આ ભરતી વિશે તમામ વિગતો મેળવો.

જ્ઞાન સહાયક ભરતી 2023 : Gyan Sahayak Bharti Gujarat

Gyan Sahayak Bharti 2023

શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકારે 11 મહિનાના સમયગાળા માટે કરાર આધારિત શિક્ષણ વિભાગ હેઠળની સરકારી અને સરકારી સહાયિત માધ્યમિક શાળાઓમાં “મદદનીશ શિક્ષકો (માધ્યમિક)” ની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતી સૂચના બહાર પાડી છે. આ “સહાયક શિક્ષક યોજના (માધ્યમિક)” નો એક ભાગ છે જે હેઠળ વર્ગખંડની જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

જ્ઞાન સહાયક ભરતી 2023

ગુજરાત રાજ્ય સરકાર અને બિન-સરકારી સહાયિત માધ્યમિકમાં શિક્ષણ વિભાગ હેઠળ “જ્ઞાન સહાયક યોજના (માધ્યમિક)” યોજના હેઠળ “જ્ઞાન સહાયક યોજના (માધ્યમિક)” ની જગ્યાઓ માટે 11 મહિના 40 વર્ષનો અધ્યાપન અનુભવ ધરાવતી શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરાર આધારિત કરવામાં આવી રહી છે. પાત્ર ઉમેદવારો તેમની અરજીઓ ઑનલાઇન સબમિટ કરી શકે છે.

IMP :  UP Police Constable New Exam Dates 2024 : नई परीक्षा की तारीख जारी हो चुकी है जानिए

જ્ઞાન સહાયક ભરતી વિશે માહિતી

ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટે પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ઉપલબ્ધ રહેશે. ઉમેદવારોએ તેમની ઓનલાઈન અરજીઓ સબમિટ કરવા માટે http://gyansahayak.ssgujarat.org વેબસાઈટની મુલાકાત લેવી જોઈએ. અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ વેબસાઈટ પર જરૂરી લાયકાતના માપદંડો, આવક મર્યાદા, નિમણૂંકોના પ્રકાર અને લાયકાત અંગેની માહિતી/સૂચનાઓ વાંચવી અને સમજવી જરૂરી છે. આ અરજીઓ રાજ્ય કચેરી, જિલ્લા કચેરી, પોસ્ટ અથવા કુરિયર દ્વારા સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. આ સિવાય અસ્પષ્ટ અરજી માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં.

જ્યારે ઉમેદવારોને દસ્તાવેજોની વાસ્તવિકતાની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવશે, ત્યારે તેઓએ ચકાસણી માટે અસલ પ્રમાણપત્રો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ અને માન્ય પ્રમાણપત્રો સાથે ઓનલાઈન અરજીની પ્રિન્ટ કોપી સાથે રાખવા જોઈએ.

જ્ઞાન સહાયક પગાર

  • 24,000/- માસિક વેતન

જ્ઞાન સહાયક ભરતીની ઓનલાઇન અરજી તારીખ

ઓનલાઈન અરજીની તારીખ: 26/08/2023 (14:00 કલાકથી શરૂ થાય છે).

ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 04/09/2023 (23:59 કલાક સુધી).

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 26 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. તેમના મિત્રોને સૂચિત કરો જેમણે TAT પરીક્ષા પાસ કરી છે.

IMP :  Gujarat Police Bharti 2024 : ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2024 ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ

જ્ઞાન સહાયક ભરતી માટે અરજી કેવી રીતે કરવી

  • સૌ પ્રથમ, સૂચનાનો અભ્યાસ કરો અને જુઓ કે તમે આ ભરતી માટે પાત્ર છો કે નહીં.
  • આગળ, સત્તાવાર HP વેબસાઇટની મુલાકાત લો, જેનું સરનામું છે:
  • https://gyansahayak.ssgujarat.org/home, અને નોંધણી પૂર્ણ કરો.
  •  પછી, પ્રદાન કરેલ ID અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને લોગિન કરો. તે પછી, આ એપ્લિકેશનમાં તમારી બધી માહિતી દાખલ કરો.
  •  ત્યારબાદ, જરૂરી મૂળભૂત પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરો. છેલ્લે, અરજી સબમિટ કરો.
  •  ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે, સબમિટ કરેલી ઑનલાઇન અરજીની પ્રિન્ટઆઉટ લો.
ઓનલાઇન અરજી અહિ ક્લીક કરો
હોમ પેજ અહિં ક્લીક કરો

 

સ્ટડી મટીરીયલ પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો

ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2023 :

ગુજરાતના લોકનૃત્યો PDF Download

ગુજરાતી વ્યાકરણ બુક PDF Download

ગુજરાતના ધાર્મિક સ્થળો PDF Download

ગુજરાતના સાહિત્યકાર PDF Download

ગુજરાતના સ્થાપત્ય PDF Download

Leave a Comment