જન્મ તારીખ નો દાખલો મેળવો ઓનલાઇન

જન્મ તારીખ નો દાખલો : તમારો ઓનલાઈન જન્મ તારીખનો દાખલો મેળવો, ગુજરાત સરકારે જન્મ તારીખનો દાખલો ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવા માટે eOlakh પોર્ટલ શરૂ કર્યું છે. ગુજરાતનો કોઈપણ નાગરિક આ પોર્ટલ દ્વારા જન્મના દાખલા માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. https://eolakh.gujarat.gov.in/ ની મુલાકાત લઈને જન્મ નોંધણી વિભાગ સાથે નોંધણી કરો જે પ્રક્રિયાને સંભાળે છે અને વિગતવાર માહિતી પ્રદાન કરે છે.

જન્મ તારીખ નો દાખલો મેળવો ઓનલાઇન
જન્મ તારીખ નો દાખલો મેળવો ઓનલાઇન

ઓનલાઈન જન્મ દાખલો મેળવો.

જન્મનો દાખલો ગુજરાતના અધિકારક્ષેત્રના રહેવાસીઓને આપવામાં આવે છે. જો તમે જન્મ દાખલાની નકલ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવા અથવા મેળવવા માંગતા હો, તો નીચે આપેલ પ્રક્રિયાને અનુસરો. ગુજરાત સરકારે તમામ સેવાઓ ઓનલાઈન સરળ બનાવી છે, જેથી જન્મ નો દાખલા માટે કોઈપણ ઝોન ઓફિસની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી.

ગુજરાતમાં જન્મ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો. આજકાલ, તમામ સરકારી સેવાઓને ઍક્સેસ કરવી સરળ છે અને કોઈપણ ઓફિસની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી, કારણ કે મુખ્ય સેવાઓ ઓનલાઈન કામ કરે છે, તમે મૂળભૂત ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીને જાણો છો અને પછી બધી સરકારી સેવાઓને ઍક્સેસ કરવી સરળ છે. આ સર્ટિફિકેટમાં કોઈની સહી જરૂરી નથી. તે ગુજરાતમાં સર્વત્ર માન્ય છે.

IMP :  પ્રવાસી શિક્ષક અરજી ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ Pravasi Shikshak Arji Form PDF Download

જન્મ નો દાખલો ઑનલાઇન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવો?

જો તમે અથવા તમારા બાળકનનો જન્મનો દાખલો ખોવાઈ ગયો હોય, તો તમે ગુજરાતમાં નવા દાખલા માટે અરજી કરવા માંગો છો, કૃપા કરીને નીચે આપેલ પ્રક્રિયાને અનુસરો:

  • 1.ગુજરાત સરકારની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો.
  •  2. જન્મ નો દાખલો અથવા જન્મ સંબંધિત વિભાગ માટે વિભાગ શોધો.
  •  3. જરૂરી વિગતો ભરો અને જો જરૂરી હોય તો જરૂરી દસ્તાવેજો પ્રદાન કરો.
  •  4. અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે આપવામાં આવેલી સૂચનાઓને અનુસરો.
  •  5. એકવાર મંજૂર થયા પછી, તમે જન્મ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

પ્રથમ નકલ સંબંધિત વર્ડ ઓફિસને વિના મૂલ્યે આપવામાં આવે છે. લેમિનેટેડ કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ પ્રમાણિત નકલો રૂ.5 સેમ્પલ ફી ચૂકવ્યા બાદ કોઈપણ અર્બન સિવિક સેન્ટરમાંથી મેળવી શકાય છે. દરેક નકલ માટે તમારા બાળકના જન્મની નોંધણી કરાવવી જરૂરી છે, જે 21 થી 30 દિવસની અંદર થઈ જવી જોઈએ.

IMP :  મરણનું પ્રમાણપત્ર ફોર્મ ડાઉનલોડ PDF : Maran Nu Pramanpatra Download PDF

જન્મનો દાખલો 

ગુજરાતમાં જન્મનો દાખલો મેળવવા માટે, તમારે ગુજરાત સરકારની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://eolakh.gujarat.gov.in/ ની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે અને “ઓનલાઈન પ્રમાણપત્ર eolakh.gujarat.gov.in ડાઉનલોડ કરો” પર ક્લિક કરો.

એકવાર તે નવા પૃષ્ઠ પર ખુલે, પછી “ડાઉનલોડ બર્થ બોક્સ” શોધવા માટે નીચે સ્ક્રોલ કરો અને જન્મ વર્ષ પસંદ કરો. તમારી વિગતો પ્રદાન કરો, જેમ કે એપ્લિકેશન નંબર અથવા મોબાઇલ નંબર અને જન્મ વર્ષ. જો તમારી પાસે એપ્લિકેશન નંબર નથી, તો મોબાઇલ નંબરનો વિકલ્પ પસંદ કરો.

“ડેટા શોધો” બટન પર ક્લિક કરો, બધી જરૂરી માહિતી દાખલ કરો, અને પછી જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે શોધોની સૂચિમાંથી તમારું નામ પસંદ કરો.

નિષ્કર્ષ

આ લેખ ગુજરાતમાં જન્મ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું તે સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરે છે. જો તમને કોઈ સમસ્યા આવે, તો કૃપા કરીને ટિપ્પણી કરો અથવા સહાય માટે યોગ્ય અધિકારીઓનો સંપર્ક કરો.

1 thought on “જન્મ તારીખ નો દાખલો મેળવો ઓનલાઇન”

Leave a Comment