23/01/2024 મંગળવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા, પંચાંગ ,શુભ મુહર્ત અને તિથિ

23/01/2024 મંગળવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા, પંચાંગ ,શુભ મુહર્ત અને તિથિ

મંગળવાર આજના ચોઘડિયા: છોઘડિયાનો અક્સર વાપરવામાં આવે છે કે નવો પરિયોજના અથવા ઉદ્યમ શરૂ કરવાનો સર્વશ્રેષ્ઠ સમય શોધવાનો. આપણે તેમ સમય નકલવાનાં પણ વાપરીએ છે કે યાત્રા, લગ્ન, અથવા અન્ય મહત્વપૂર્ણ કાર્યો માટે સારા સમયનું ચયન કરવાની મદદ થાય છે. ગુજરાત, ભારતમાં, છોઘડિયા એ સમયમાન તંતુનો પ્રચલિત તંતુ છે, જે દિનચર્યાની યોજના બનાવવાનો અને નિર્ણય લેવાનો એક અભિન્ન અંગ છે.

મંગળવાર ના ચોઘડિયા | દિવસ અને રાત ના ચોઘડિયા

સમય ચોઘડિયા પ્રભાવ
7:18 AM થી 8:34 AM રોગ અનિષ્ટ
8:34 AM થી 9:49 AM ઉદ્વેગ ખરાબ
9:49 AM થી 11:05 AM ચર ન્યુટ્રલ
11:05 AM થી 12:20 PM લાભ લાભ
12:20 PM થી 1:36 PM અમૃત શ્રેષ્ઠ
1:36 PM થી 2:51 PM કાલ નુકસાન
2:51 PM થી 4:07 PM શુભ સારું
4:07 PM થી 5:22 PM રોગ અનિષ્ટ
5:22 PM થી 7:07 PM કાલ નુકસાન
7:07 PM થી 8:51 PM લાભ લાભ
8:51 PM થી 10:36 PM ઉદ્વેગ ખરાબ
10:36 PM થી 12:20 AM શુભ સારું
12:20 AM થી 2:04 AM અમૃત શ્રેષ્ઠ
2:04 AM થી 3:49 AM ચર ન્યુટ્રલ
3:49 AM થી 5:33 AM રોગ અનિષ્ટ
5:33 AM થી 7:17 AM કાલ નુકસાન
IMP :  રવિવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા, પંચાંગ શુભ તિથિ ,અને મુહર્ત

Mangalvar Na Choghadiya | Aaj Na Choghadiya

જોવાઈને, આ દિવસ પર ચાર શુભ ચોઘડિયાઓ છે: લાભ, અમૃત, શુભ, અને ચર. આ તે સમય છે જ્યારે નવા કામ, મળાકાત, અથવા અન્ય મહત્વપૂર્ણ ક્રિયાઓ શરૂ કરવાનું શુભ માનવામાં આવે છે.

લાભ ચોઘડિયા સૌથી શુભ છે, અને તેને મહત્વપૂર્ણ અને સમૃદ્ધિપ્રદ સમય તરીકે માનવામાં આવે છે. અમૃત ચોઘડિયા પણ ખૂબ શુભ છે, અને તેને શાંતિ અને સમન્વયના સમય તરીકે જાણવામાં આવે છે. શુભ ચોઘડિયા નવા કામ અથવા પરિયોજનાઓ માટે એક અચ્છા સમય છે, અને ચર ચોઘડિયા એ એવો સમય છે જે ન શુભ છે અને ન ખરાબ છે.

23/01/2024 મંગળવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા, પંચાંગ ,શુભ મુહર્ત અને તિથિ

જો તમે 23 જાન્યુઆરી 2024 નાં પર શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરવાનો યોજના બનાવી રહ્યાં છો, તો હું સુપાર્શ્વ કરું છું કે તમે એવા કંપની ચોઘડિયાઓમાંથી એકને પસંદ કરો. આ તમારા પ્રયાસો સફળ થવામાં સહાય કરશે.

23 જાન્યુઆરી 2024 નાં રોજ, આશીર્વાદમય ચોઘડિયા ની વિગત નીચે આપેલી છે:

IMP :  આવતી કાલના ચોઘડિયા : Kal Na Choghadiya Time Ahemdabad

સવાર:8:00 AM – 12:00 PM

– 8:00 AM થી 10:00 AM સુધી નવાં કાર્યો શરૂ કરવા માટે શુભ ચોઘડિયા છે.

– 10:00 AM થી 12:00 PM સુધી ધાર્મિક કાર્યો માટે ઉત્તમ છે.

બપોર: 12:00 PM – 4:00 PM

– 12:00 PM થી 2:00 PM સુધી ખેતી-પ્રાણીપાલન સંબંધિત કાર્યો માટે શુભ ચોઘડિયા છે.

– 2:00 PM થી 4:00 PM સુધી શૈક્ષણિક કાર્યો માટે ઉત્તમ છે.

સાંજ: 4:00 PM – 8:00 PM

– 4:00 PM થી 6:00 PM સુધી વ્યાપારિક કાર્યો માટે શુભ ચોઘડિયા છે.

– 6:00 PM થી 8:00 PM સુધી મિત્રો અને પરિવાર સાથે સમય વિતરિત કરવા માટે ઉત્તમ છે.

રાત્રે: 8:00 PM – 12:00 AM

– 8:00 PM થી 10:00 PM સુધી આરામ કરવા માટે શુભ ચોઘડિયા છે.

– 10:00 PM થી 12:00 AM સુધી ધ્યાન અથવા યોગ કરવા માટે શુભ ચોઘડિયા છે.

આ ચોઘડિયા ગુજરાતી પંચાંગ અને તમારા દિવસના મોટા હિસ્સે શુભ રહેવાના લાગતાં છે.

બુધવાર ના ચોઘડિયા અહી ક્લિક કરો

IMP :  16/01/2024 મંગળવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા , તિથિ અને મુહર્ત

આજના ચોઘડિયા અહી ક્લિક કરો

Home Page 

Leave a Comment