નવુ બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ

નવું રેશનકાર્ડ અરજી ફોર્મ : નમસ્કાર મિત્રો અહિયાં નવું બારકોડેડ રેશન કાર્ડ કઢાવવા માંગતા હોય તેવા લોકો ને કચેરી માં અરજી કરવાની રહેતી હોય છે. તો તેમને સહેલાઈથી આ અરજી ફોર્મ મળી રહે તે હેતુથી અહિયાં નવા રેશન કાર્ડ માટેનું અરજી ફોર્મ ફ્રી માં ડાઉનલોડ માટે મૂકવામાં આવ્યું છે.

નવુ બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ

નવુ બારકોડેડ રેશનકાર્ડ અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ 

આ અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે તમને નીચે એક Downoad PDF નામનું બ્લુ કલર નું બટન દેખાશે તેની ઉપર ક્લિક કરવાથી તમે ડાયરેક્ટ આ અરજી ફોર્મ ની pdf ફાઈલ સહેલાંય થી ડાઉનલોડ કરી શકશો

Download PDF

નમૂના નં. -ર નવુ બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ ની સાથે સાથે અહી બીજા ઘણા ફોર્મ દાખલા અને નમૂનાઓ આપવામાં આવ્યા છે.

આવકનો દાખલો ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ ડોક્યુમેન્ટ | Avakno Dakhlo , PDF Form, Document

જાતિનો દાખલો અરજી ફોર્મ, ડોક્યુેન્ટ્સ, PDF ડાઉનલોડ | Jatino Dakhlo Arji Form PDF Download

મકાન કબ્જો અરજી ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ

હોમ પેજ 

IMP :  પ્રવાસી શિક્ષક અરજી ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ Pravasi Shikshak Arji Form PDF Download

2 thoughts on “નવુ બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ”

Leave a Comment