લો કોસ્ટ ડુંગળીના સંગ્રહ સ્ટ્રકચર યોજના : Low Cost Onion Storage Structure Yojana 2024

પ્રિય વાચકો, ગુજરાત રાજ્યની ખેતીમાં દરેક પાકની સંગ્રહ ક્ષમતા વિશાળ છે. દરેક પાક માટે સંગ્રહ સુવિધાઓ પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિઓ અને ઉત્પાદન સ્તરો સાથે મેળ ખાતી હોય છે. છાણના ઢગલામાં પણ કાર્યક્ષમ સંગ્રહનો સમાવેશ થાય છે, જે વાર્ષિક સરપ્લસને સંચયથી બચાવે છે. આને કારણે ગાયના છાણની કિંમત દર વર્ષે એક ખાસ રીતે બદલાય છે, જે ખેડૂતોને તેમના પાક વેચવામાં પડકારોનું કારણ બની શકે છે. આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે, ખેડૂતો તેમના પોતાના ઢગલામાંથી ગાયનું છાણ એકત્રિત કરી શકે છે, જેનાથી બજારના ચલણની પરિસ્થિતિઓનો સીધો સામનો કરી શકાય છે. આ પ્રથાને મુખ્ય મંત્રી પાક સંગ્રાહ યોજના અને ઓછી કિંમતની ડુંગળી સંગ્રહ માળખું યોજના દ્વારા સમર્થન મળે છે. ઓછી કિંમતની ડુંગળી સંગ્રહ માળખું યોજના હેઠળ પાત્રતા અને લાભો વિશે જાણવા માટે, કૃપા કરીને વધુ વાંચો.

Onion Storage Structure Yojana 2024

બાગાયત વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા બાહ્ય અમલીકરણ માટે વિવિધ યોજનાઓ રજૂ કરવામાં આવી છે. આમાં ખેતી વીમો, થ્રેશર સપોર્ટ, ટ્રેક્ટર સપોર્ટ, ટપક સિંચાઈ સપોર્ટ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ કરીને પાક સંગ્રહ માટે આયોજનો કરવામાં આવ્યા છે. મહત્વની વાત એ છે કે, “ઓછી કિંમતના ગોબર સંગ્રહ માળખું” સહાય યોજના, તે છાણના સંગ્રહ માટે લાગુ કરવામાં આવી રહી છે. આ યોજના હેઠળ, છાણ સંગ્રહ માળખાના બાહ્ય અમલીકરણમાં મદદ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.

IMP :  કાચા મંડપ ટામેટા, મરચાં અને અન્ય શાકભાજીના ટ્રેલીઝ માટે સહાય યોજના : Scheme for Vegetable Cultivation

આ યોજનાનો હેતુ

આ ખેડૂત પોર્ટલ ખર્ચ-કાર્યક્ષમ ગાયના છાણ સંગ્રહ માળખું વિકસાવી રહ્યું છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતોને ખેતી માટે ગાયના છાણના સંરક્ષણમાં મદદ કરવાનો છે અને તેમને ખેતીની વ્યાપક માહિતી મેળવવાની મંજૂરી આપવાનો છે.

યોજનાનો લાભ લેવા માટેની પાત્રતા 

કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોએ આ યોજનાનો લાભ મેળવવો જોઈએ. લાયકાત ધરાવતા ખેડૂતોએ ખર્ચ ડાંગલી માળખું બનાવવા માટે કૃષિ વિભાગ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ ikhedut પોર્ટલ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. કૃષિ વિભાગ નક્કી કરશે કે ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે કઈ પાત્રતા હોવી જોઈએ, નીચે સમજાવ્યા પ્રમાણે:

IMP :  ખેડુતો માટે પંપ સેટ સહાય યોજના : Water Pump Subsidy Scheme In Gujarat 2024

1. ખેડૂત ગુજરાત રાજ્યનો રહેવાસી હોવો જોઈએ.

2. આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે, પાત્ર ખેડૂતોએ ikhedut પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભ 

ડુંગળીના સંગ્રહ માટે વેરહાઉસ બનાવવા માટે ખેડૂતોને આ યોજના હેઠળ સહાય મળશે. આ યોજના હેઠળ, 25 મેટ્રિક ટનની ક્ષમતાવાળા માળખા માટે લાભો આપવામાં આવશે. તેની એકમની કિંમત રૂ. 1.75 લાખ, મહત્તમ 50% સબસિડી સાથે, પ્રતિ યુનિટ મર્યાદા રૂ. 87,500 છે.

યોજનાનો લાભ લેવા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ

 i-khedut ર્ટલ પર ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે, મંડપ, ટામેટા અને અન્ય શાકભાજીના પરિવહન માટે ટ્રેલરની સુવિધા મેળવવા માંગતા ખેડૂતોને નીચેના દસ્તાવેજોની જરૂર છે:

લો કોસ્ટ ડુંગળીના સંગ્રહ સ્ટ્રકચર યોજના : Low Cost Onion Storage Structure Yojana 2024

 1. ખેડૂતની 7/12 અને 8-A જમીનની નકલ.
 2. લાભાર્થીના આધાર કાર્ડની નકલ.
 3. જો ખેડૂત અનુસૂચિત જાતિ (AC) ના હોય તો જાતિ પ્રમાણપત્ર.
 4. જો ખેડૂત અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) ના હોય તો જાતિ પ્રમાણપત્ર.
 5. રેશન કાર્ડની નકલ.
 6. જો ખેડૂત અપંગ વ્યક્તિ હોય, તો વિકલાંગતાનું પ્રમાણપત્ર.
 7. જો તમે આદિવાસી નિવાસી હોવ તો વન અધિકાર અધિનિયમ પ્રમાણપત્રની નકલ.
 8. જો લાગુ હોય તો અન્ય ખેડૂતોનો સંમતિ પત્ર.
 9. જો લાભાર્થીએ તેના/તેણીના આત્માની નોંધણી કરાવી હોય, તો તેની વિગતો.
 10. જો લાગુ પડતું હોય તો સહકારી મંડળીના સભ્યપદની વિગતો.
 11. જો લાગુ પડતું હોય તો ડેરી સહકારી મંડળીના સભ્યપદની વિગતો.
 12. મોબાઈલ નંબર.

Leave a Comment