રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી : આઇટીઆઈ પાસ માટે RMC Bharti 2023

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં એપ્રેન્ટિસની 738 જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના વિવિધ વિભાગોમાં ખાલી પડેલી એપ્રેન્ટીસની જગ્યાઓ ભરવા માટે પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી : આઇટીઆઈ પાસ માટે RMC Bharti 2023

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં વિવિધ ટ્રેડમાં ખાલી જગ્યાઓ ભરવા ઈચ્છુક ઉમેદવારો, સરકારની “એપ્રેન્ટિસ એક્ટ-1961” અને “મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટિસશીપ સ્કીમ” હેઠળ 23 ઓગસ્ટ 2023 થી 10 સપ્ટેમ્બર 2023 સુધી www.rmc.gov.in. વેબસાઈટ દ્વારા તેમની અરજીઓ સબમિટ કરી શકે છે. gov.in પરથી તમે ઓનલાઈન જમા કરાવી શકો છો.

કઈ કઈ જગ્યાએ છે ?

2023 માટે ભરતી: વાયરમેન, મોટર વ્હીકલ મિકેનિક, પ્રોગ્રામિંગ અને સિસ્ટમ એડમિનિસ્ટ્રેશન આસિસ્ટન્ટ, ફિટર, લાઇનમેન, ઇલેક્ટ્રિશિયન, સુથાર, પ્લમ્બર, ડીઝલ મિકેનિક, માળી, સર્વેયર, વેલ્ડર, પંપ ઓપરેટર, પેઇન્ટર, કોલ સેન્ટર આસિસ્ટન્ટ, લાઇબ્રેરી આસિસ્ટન્ટ, હેલ્થ સેનિટરી વેકેન. ઈન્સ્પેક્ટર અને અન્ય જગ્યાઓ માટે ઉપલબ્ધ છે.

નોકરી માટેની લાયકાત 

સરકાર એવા એપ્રેન્ટિસને માસિક સ્ટાઈપેન્ડ આપશે જેમણે તેમની એપ્રેન્ટિસશીપનો સમયગાળો પૂરો કર્યો છે અને તે માટે અગાઉ અરજી કરી નથી. અરજદારોએ તેમની અરજીઓ ઓનલાઈન સબમિટ કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 10 સપ્ટેમ્બર, 2023 છે. માત્ર ખાસ ટ્રેડમાં ITI ની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જ અરજી કરી શકે છે. જે ઉમેદવારોએ પહેલેથી જ તેમની એપ્રેન્ટિસશીપ પૂર્ણ કરી છે તેઓએ અરજી કરવાની જરૂર નથી.

પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોની યોગ્યતાના આધારે પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોની યાદી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ www.rmc.gov.in પર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે. જ્યારે સ્ટાઈપેન્ડની ચુકવણી માટે દસ્તાવેજની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવે, ત્યારે ઉમેદવારોએ જરૂરી પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો સાથે હાજર રહેવું પડશે.

પસંદગી પામેલા એપ્રેન્ટીસને સરકાર દ્વારા માન્યતા મુજબ માસિક સ્ટાઈપેન્ડ મળશે.

નોકરી માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

  • આધાર કાર્ડ
  •  પરીક્ષાની માર્કશીટ
  •  ITI પ્રમાણપત્ર
  •  જાતિ પ્રમાણપત્ર
  •  ફોટો
  •  સહી
  •  અને અન્ય

અરજી માટે ફી કેટલી છે ?

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આ ભરતી પ્રક્રિયામાં તમામ અરજદારોને તેમની સંબંધિત શ્રેણીઓમાંથી મુક્તિ આપીને કોઈપણ અરજી ફી ચૂકવવાની જરૂર નથી, તેથી તેમની અરજી સબમિશન સંપૂર્ણપણે મફત છે.

અરજી માટેની તારીખ

23 ઓગસ્ટ 2023 ના રોજ, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ ભરતી માટેની જાહેરાત પ્રકાશિત કરી. રસ ધરાવનાર વ્યક્તિઓ તે જ દિવસથી તેમની અરજીઓ સબમિટ કરવાનું શરૂ કરી શકે છે, અને પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની છેલ્લી તારીખ 10મી સપ્ટેમ્બર 2023 છે.

અરજી માટેની વેબસાઇટ

ઓનલાઇન અરજી અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ અહીં ક્લિક કરો

 

IMP :  GSSSB Recruitment 2024 : સંશોધન મદદનીશ તથા આંકડા મદદનીશ વર્ગ-૩ની ભરતી સરકારી નોકરી મેળવો
IMP :  12th Paas SSC Bharti 2024 : Notification, Apply Online Last Date

1 thought on “રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી : આઇટીઆઈ પાસ માટે RMC Bharti 2023”

Leave a Comment