26/01/2024 શુક્રવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા, પંચાંગ શુભ તિથિ ,અને મુહર્ત

26/01/2024 શુક્રવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા, પંચાંગ શુભ તિથિ ,અને મુહર્ત

શુક્રવાર ના ચોઘડિયા જાણો : ચોઘડિયા એક દિવસને ત્રણ કલાકના આઠ સમાન ભાગોમાં વિભાજન કરવાની એક પ્રણાલી છે. દરેક ચોઘડિયા એક દૈવત અને ગુણથી જોડાય છે. નવું કામ શરૂ કરવા માટે મંગળમાય, શુભ, લાભ, અને ચર તેવા ચાર ચોઘડિયાઓ માનવામાં આવે છે.

શુક્રવાર ના ચોઘડિયા | દિવસ અને રાત ના ચોઘડિયા જાણો

ચોઘડિયા સમય
અમૃત 05:32 AM થી 07:16 AM
શુભ 07:16 AM થી 09:00 AM
લાભ 09:00 AM થી 10:44 AM
ચર 10:44 AM થી 12:28 PM
રોગ 12:28 PM થી 02:12 PM
કાલ 02:12 PM થી 03:56 PM
ઉદ્વેગ 03:56 PM થી 05:40 PM
અમૃત 05:40 PM થી 07:24 PM

 

Shukravar Na Choghadiya | Aaj Na Choghadiya Mahiti 

  • અમૃત: 05:32 AM થી 07:16 AM
  • શુભ: 07:16 AM થી 09:00 AM
  • લાભ: 09:00 AM થી 10:44 AM
  • ચર: 10:44 AM થી 12:28 PM

આ પ્રકાર, જો તમે 26/01/2024 પર કોઈ નવું કામ શરૂ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો તમારે આ ચાર ચોઘડિયાઓમાં કરવું સલાહ આપવામાં આવે છે

IMP :  16/01/2024 આજનું રાશિફળ જાણો : ક્યા લોકોને વેપારમાં આર્થિક લાભ મળી શકે છે

શુક્રવારના ચોઘડિયા અહી ક્લિક કરો

આજના ચોઘડિયા અહી ક્લિક કરો

Home Page

1 thought on “26/01/2024 શુક્રવાર ના ચોઘડિયા : આજના દિવસના ચોઘડિયા, પંચાંગ શુભ તિથિ ,અને મુહર્ત”

Leave a Comment