તાડપત્રી સહાય યોજના : Tadpatri Sahay Yojana 2024

તાડપત્રી સહાય યોજના

ગુજરાત સરકાર ખેડૂતો માટે ઘણી યોજનાઓ અમલમાં મૂકી રહી છે, જે I Khedut પોર્ટલ દ્વારા ઍક્સેસ કરી શકાય છે જ્યાં વિવિધ વિભાગોમાંથી ઓનલાઈન અરજીઓ ઉપલબ્ધ છે. I Khedut પોર્ટલ પર એક યોજના છે જેની ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે, જેનું નામ છે “તાડપત્રી સહાય યોજના” જેમાં ખેતીવાડી માટે “તાડપત્રી સહાય યોજના” વિશે વિગતો છે. તાડપત્રી યોજનાના લાભો, તેનો લાભ કેવી રીતે મેળવવો અને તેનાથી સંબંધિત ચોક્કસ માહિતીને ચૂકી જશો નહીં.

IMP :  ખેડૂત સૂર્યોદય યોજના 2024 | Khedut Suryoday Yojana In Gujarati

Tadpatri Sahay Yojana 2024

તાડપત્રી સહાય યોજનાનોગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતો ખેતીના વિકાસ માટે સક્રિયપણે પ્રયત્નશીલ છે. કૃષિ સહકાર વિભાગે ઇખેદૂત પોર્ટલ રજૂ કર્યું છે, જેના દ્વારા ખેડૂતો ઘરે બેઠા ઓનલાઇન અરજી કરીને વિવિધ કૃષિ યોજનાઓનો લાભ મેળવી શકે છે. હાલમાં, ખેડૂતો i-Khedut પોર્ટલ પર ખેતીવાડી ની યોજના હેઠળ “તાડપત્ર યોજના” માટે ઑનલાઇન અરજી ફોર્મ ભરી રહ્યા છે, જે તેમને વિવિધ કૃષિ હેતુઓ માટે દસ્તાવેજનો ઉપયોગ કરવામાં સહાય પૂરી પાડે છે.

તાડપત્રી સહાય યોજનાનો હેતુ

રાજ્યમાં, નાના, સીમાંત અને મોટા ખેડૂતો માટે નાણાકીય સહાય અત્યંત જરૂરી છે. ખેડૂતોને તેમના પાકના ઉત્પાદનમાં થ્રેશર જેવા વિવિધ સાધનોની જરૂર પડે છે. તેથી, આ જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે તેમને સીધી સહાય, ખાસ કરીને થ્રેસર સહાય યોજના દ્વારા, જરૂરી છે.

તાડપત્રી સહાય યોજના માટે પાત્રતા

આ યોજના ગુજરાત સરકારના કૃષિ વિભાગ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે. આ યોજના માટે યોગ્યતાના માપદંડ નીચે મુજબ છે:

તાડપત્રી સહાય યોજના : Tadpatri Sahay Yojana 2024

1. લાભાર્થી ખેડૂત હોવો જોઈએ.

2. લાભાર્થી નાના, સીમાંત અથવા મોટા ખેડૂત હોઈ શકે છે.

3. અરજદાર ખેડૂતે તેની જમીનનો રેકોર્ડ જાળવવો જોઈએ.

4. વન્યજીવન વિસ્તારના ખેડૂતો પાસે આદિવાસી જમીન વન અધિકારનું પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.

5. ઇખેદુત તાડપત્રી યોજના ત્રણ વખત લાભ આપશે.

6. તાડપત્રી યોજનાના લાભો મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકાય છે.

7. ખેડૂતો ikhedut પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

તાડપત્રી સહાય યોજનાનો લાભ

ગુજરાત સરકારની આ સબસિડી યોજના ikhedut portal દ્વારા લાગુ કરવામાં આવે છે. આ યોજના મુજબ ગુજરાતના ખેડૂતોને 2024 માં લાભ મળશે, જેમાં નાના, સીમાંત અને મોટા ખેડૂતોને સહાય આપવામાં આવશે. તેનું પ્રોસ્પેક્ટસ નીચે આપેલ છે.

તાડપત્રી સહાય યોજના : Tadpatri Sahay Yojana 2024

તાડપત્રી સહાય યોજના માટેના ડોક્યુમેન્ટ

ikhedut પોર્ટલ વિવિધ સરકારી યોજનાઓના ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવાની સુવિધા પૂરી પાડે છે. ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે નીચેના દસ્તાવેજો જરૂરી છે:

IMP :  દિવ્યાંગ બસ પાસ યોજના 2024: Divyang Bus Pass Yojana Gujarat @sje.gujarat.gov.in

1. ખેડૂતના આધાર કાર્ડની નકલ (Download adhar card)

2. ikhedut પોર્ટલ 7-12 (eniror Gujarat).

3. રેશન કાર્ડની નકલ.

4. જો લાગુ હોય તો અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિનું પ્રમાણપત્ર.

5. જો લાગુ હોય તો, વિકલાંગતા ધરાવતા લાભાર્થીઓ માટે વિકલાંગતા સંબંધિત પ્રમાણપત્ર.

6. 7/12 અને 8-A માં સંયુક્ત માલિકીની જમીન માટે સંમતિ પત્ર.

7. જો લાગુ હોય તો સ્વ-નોંધણીની વિગતો.

8. સહકારી મંડળીના સભ્યપદની વિગતો.

9. ડેરી ઉત્પાદક સહકારી મંડળીના સભ્યપદની વિગતો.

10. બેંક ખાતાની પાસબુક.

Leave a Comment