ટપાલ વિભાગમાં ધો 10 પાસ માટે ભરતી : ઓનલાઇન અરજી, લાયકાત , છેલ્લી તારીખ..

ટપાલ વિભાગમાં ધો 10 પાસ માટે ભરતી : ઓનલાઇન અરજી, લાયકાત , છેલ્લી તારીખ..

ટપાલ વિભાગમાં ભરતી 2024 : ટપાલ વિભાગે 10 પાસ વિદ્યાર્થીઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો પોસ્ટલ વિભાગની ભરતી માટે 19મી માર્ચ સુધી અરજી કરી શકે છે. જો પોસ્ટ ઓફિસમાં લાંબા સમય પછી ભરતી આવે છે, તો તમે તમામ જિલ્લાઓ અને તાલુકાઓમાં ઉપલબ્ધ જગ્યાઓ માટે અરજી કરી શકો છો.

પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2024 માહિતી

પોસ્ટનું નામ : ભારતીય ટપાલ વિભાગ

વય મર્યાદા : 18 થી 56 વર્ષ

લાસ્ટ તારીખ : 19 માર્ચ 2024

વેબસાઈટ : અહી ક્લિક કરો 

પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી અરજી ફી

ભારતીય ટપાલ વિભાગમાં અરજી પ્રક્રિયા માટે કોઈ ફી ચૂકવવાની નથી. સમગ્ર અરજી પ્રક્રિયા મફત છે, તેથી બધા અરજદારો ફોર્મ ભરી શકે છે.

પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટ વિભાગની ભરતી 2024 માટે અરજદારોએ ઓછામાં ઓછું 10મું ધોરણ પાસ કર્યું હોવું જોઈએ અને ઓછામાં ઓછા 3 વર્ષનો ડ્રાઇવિંગ અનુભવ હોવો જોઈએ. ઉપરાંત, પોસ્ટલ ભરતી માટે, ઉમેદવારોએ ઓછામાં ઓછા 3 વર્ષ સુધી હોમગાર્ડ અને નાગરિક સ્વયંસેવક તરીકે કામ કરવું જરૂરી છે.

ટપાલ વિભાગ ભરતી માટે ઉંમર મર્યાદા

આજે, વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે એ જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે કે ભારતીય ટપાલ વિભાગમાં ફોર્મ ભરવા માટેની મહત્તમ વય મર્યાદા 56 વર્ષ છે. તમે ભારતીય ટપાલ વિભાગની વેબસાઇટ પર વધુ માહિતી મેળવી શકો છો.

IMP :  Vodafone Company Job 2024: વોડાફોન કંપની નોકરી જાહેરાત, અરજી ફોર્મ, ડોક્યુમેન્ટ, ઉંમર, છેલ્લી તારીખ

પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી માટે અરજી કેવી રીતે કરવી

જે મિત્રો પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી માટે અરજી કરવા માંગે છે, તેઓએ પહેલા પોસ્ટ ઓફિસની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી સંપૂર્ણ માહિતી ડાઉનલોડ કરવી જોઈએ.

  • https://www.indiapost.gov.in/ ની મુલાકાત લો.
  •  ‘ભરતી’ વિભાગ પર જાઓ.
  •  ‘Apply Online’ બટન પર ક્લિક કરો.
  •  સૂચનાઓ અનુસાર ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરો.
  •  ખાતરી કરો કે તમે ફોર્મમાંની બધી માહિતી સાચી અને સંપૂર્ણ રીતે ભરી છે.

ઓફિશિયલ વેબસાઈટ

હોમ પેજ 

Leave a Comment