ખેડુતો માટે પંપ સેટ સહાય યોજના : Water Pump Subsidy Scheme In Gujarat 2024

ભારત અને ગુજરાત સરકારે ખેડૂતોની આવકને ટેકો આપવા માટે કૃષિ, સહકાર અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા Ikhedut Portal 2024 પર વિવિધ કૃષિ યોજનાઓ લાગુ કરી છે. આમાં પાક ખેતી, પશુપાલન, બાગાયત વગેરે માટેની યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે. બાગાયત વિભાગ દ્વારા વિવિધ પંપ સેટ માટે ઇલેક્ટ્રિક, ડીઝલ, પેટ્રોલ પંપ સેટ પર સહાય પૂરી પાડવા માટેની યોજનાઓ ઓનલાઈન પોર્ટલ દ્વારા ઉપલબ્ધ છે. ગુજરાતમાં વોટર પંપ સબસિડી યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે, કેવી રીતે અરજી કરવી, જરૂરી દસ્તાવેજો અને અન્ય વિગતો પોર્ટલ પર મેળવી શકાય છે.

IMP :  વોટર સોલ્યુબલ ખાતર સહાય યોજના : Water Soluble Khatar Sahay Yojana 2024

Water Pump Subsidy Scheme In Gujarat 2024

ગુજરાતના ખેડુતોને વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ આપવા માટે એકદૂત પોર્ટલ બનાવવામાં આવ્યું છે. આ પોર્ટલ પર, બાગાયત વિભાગ દ્વારા ઇલેક્ટ્રિક, ડીઝલ, પેટ્રોલ પંપ સેટ પર સહાય સહિત વિવિધ વિભાગોની યોજનાઓની ઑનલાઇન ઍક્સેસ છે. ગુજરાતમાં વોટર પમ્પ સબસિડી યોજનાના લાભો મેળવવા માટે, તમને પોર્ટલ પર કેવી રીતે અરજી કરવી, જરૂરી દસ્તાવેજો અને અન્ય વિગતો વિશેની માહિતી મળશે.

ખેડુતો માટે પંપ સેટ સહાય યોજનાનો હેતુ 

ગુજરાતની બગાયતી યોજના 2024 એ એક યોજના રજૂ કરી છે જેનો હેતુ ખેડૂતોને લાભ આપવાનો છે. પાકની ઉત્પાદકતા વધારવા અને સારી આવક મેળવવા માટે રાજ્યમાં ખેડૂતોમાં કાર્યક્ષમ ખેતી પદ્ધતિને પ્રોત્સાહન આપવું મહત્વપૂર્ણ છે. આ પહેલ ખેતરોને સિંચાઈ માટે અથવા પાણીના વાવેતર વિસ્તારોને પાણી જેવા સંસાધનો પ્રદાન કરીને સમર્થન પૂરું પાડે છે.

ખેડુતો માટે પંપ સેટ સહાય યોજના માટે પાત્રતા 

આ યોજનાનો લાભ કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવે છે. આ લાભો મેળવવા માટે, ખેડૂતોએ i-Khedut પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. આ યોજના માટેની પાત્રતા કૃષિ વિભાગ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે, ખાસ કરીને ગુજરાત રાજ્યના આણંદ, ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, નર્મદા, તાપી, વડોદરા, પંચમહાલ અને ખેડા જિલ્લાના નાગરિકો માટે. આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોએ માન્ય વિક્રેતાઓ પાસેથી કૃષિ સાધનો ખરીદવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

IMP :  પશુ સંચાલિત વાવણીયો સહાય યોજના : Pashu Sanchalit Vavaniyo Sahay Yojana

ખેડુતો માટે પંપ સેટ સહાય યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભ 

આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂતોએ એગ્રીકલ્ચર પોર્ટલ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. કૃષિ વિભાગ આ યોજના હેઠળ પાણીના પંપ સેટની ખરીદી પર સ્પષ્ટપણે સહાય પૂરી પાડે છે. લાભોમાં આણંદ, ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, નર્મદા, તાપી, વડોદરા, પંચમહાલ, ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતો માટે મહત્તમ રૂ. 50,000ની સહાય સાથે પંપ સેટની કિંમત પર 50% કે તેથી વધુ સબસિડીનો સમાવેશ થાય છે. 15,000 છે. આ યોજના ઓછામાં ઓછા 2 હેક્ટરના ખેતરો માટે લાગુ છે, અને પાત્ર ખેડૂતો પંપ સેટની જાળવણી માટે આગામી વર્ષોમાં સહાય મેળવી શકે છે.

ખેડુતો માટે પંપ સેટ સહાય યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ 

i-Khedut પોર્ટલમાંથી લાભ મેળવવા માટે અરજદારોએ નીચેના દસ્તાવેજો સબમિટ કરવાની જરૂર છે:

ખેડુતો માટે પંપ સેટ સહાય યોજના : Water Pump Subsidy Scheme In Gujarat 2024

1. ખેડૂતના 7/12 જમીનના રેકોર્ડની નકલ.

2. અરજદારના આધાર કાર્ડની નકલ.

3. જો ખેડૂત એસસી કેટેગરીના હોય તો જાતિનું પ્રમાણપત્ર આપો.

4. જો ખેડૂત ST કેટેગરીના હોય તો જાતિનું પ્રમાણપત્ર આપો.

5. રેશન કાર્ડની નકલ.

6. જો ખેડૂત વિકલાંગ હોય તો વિકલાંગતાનું પ્રમાણપત્ર આપો.

7. આદિવાસી લાભાર્થીઓ માટે, વન અધિકાર પ્રમાણપત્રની નકલ (જો લાગુ હોય તો).

8. સંયુક્ત ખાતાધારકો માટે 7-12 અને 8-A રેકોર્ડમાં અન્ય ખેડૂતોની સંમતિ પત્રક.

9. પુનરુત્થાનનું પ્રમાણપત્ર, જો લાભાર્થીએ પોતાની નોંધણી કરાવી હોય.

10. જો લાભાર્થી સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય, તો તેના સભ્યપદનો પુરાવો.

11. ડેરી કોઓપરેટિવ સોસાયટીના સભ્ય હોવા અંગેની વિગતો.

12. લાભાર્થીનો મોબાઈલ નંબર.

FAQ’s Water Pump Subsidy Scheme

ડીઝલ, ઇલેક્ટ્રીક, પેટ્રોલ પં૫સેટ સહાય યોજના ક્યા વિભાગ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે?

ગુજરાત કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા બગ્યતી વિભાગ દ્વારા સહાય યોજના હેઠળ ડીઝલ, ઇલેક્ટ્રિક અને પેટ્રોલ પંપ સેટ ચલાવવામાં આવે છે.

ગુજરાતમાં વોટર પંપ સબસિડી સ્કીમ 2024 હેઠળ કેટલો લાભ મળે ?

ખેડૂતો પંપ સેટની કિંમત પર 50% કે તેથી વધુની સબસિડી મેળવી શકે છે, જેમાં 10 HP સુધીના પંપ સેટ માટે મહત્તમ સહાય મર્યાદા રૂ. 10,000 છે. 15,000 છે.

વોટર પંપ સબસિડી યોજનાનો હેતુ શું છે?

ગુજરાતના ખેડૂતોને પાણીના પંપ સેટ માટે સહાય પૂરી પાડીને ટકાઉ ખેતી તરફ ટેકો આપવાનો છે.

વોટર પંપ સબસિડી યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે કેવી રીતે અરજી કરવાની રહેશે ? 

ખેડૂતો તેમની ઓનલાઈન અરજી Ikhedut પોર્ટલ દ્વારા સબમિટ કરી શકે છે, જે ઓનલાઈન પ્રક્રિયા માટે છે.

અરજી કરવા માટે અંહી ક્લિક કરો 

Leave a Comment